Search information | Project | FoU i Region Dalarna

Search result

Search gave 210 hits in 0.23 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Published Smärtlindring vid kirurgi - kan biomarkörer prediktera postoperativ smärta?
Lars Eriksson, Käkkirurgiska kliniken, Falu lasarett, 273328
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Klinisk prövningresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273328
Published Postop smärta- ketamin
Lars Eriksson, Käkkirurgiska kliniken, Falu lasarett, 273327
Registeranmälan, FoU i Region Dalarna
researchweb.org/is/fouckfuu/project/273327
Published Att tillfråga och bli tillfrågad om deltagande i en studie som innebär ett operativt ingrepp under förlossningen – en kvalitativ studie om kvinnors och barnmorskors erfarenheter
Susanne Hesselman, Kvinnokliniken Falun, 273316
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273316
Published Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning.
Ann-Sofie Källberg, Akutkliniken, Falu Lasarett/Högskolan Dalarna, 273311
Registeranmälan, FoU i Region Dalarna
researchweb.org/is/fouckfuu/project/273311
Published Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning.
Ann-Sofie Källberg, Akutkliniken, Falu Lasarett/Högskolan Dalarna, 273299
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273299
Published CBCT på barn med retinerade hörntänder
Randi Lynds, CKF Dalarna (efter 1 Feb, 2020), 273269
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273269
Published Teoretiska kunskaper, skattade färdigheter och attityder angående hjärtlungräddning hos sjukvårdspersonal på sjukhus.
Jennie Silverplats, Anestesikliniken Mora Lasarett, 273268
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273268
Published Personcentrerad och evidensbaserad vård för patienter med gikt i primärvården
– utveckling, implementering och utvärdering

Anna Svärd, Kliniken för reumatologi, Falu lasarett samt CKF, 273267
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273267
Published RA-TARM
Undersökning av kopplingen mellan immunologiska processer i tarmen och ledgångsreumatism

Anna Svärd, Kliniken för reumatologi, Falu lasarett samt CKF, 273266
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273266
Published RA-TARM
Anna Svärd, Kliniken för reumatologi, Falu lasarett samt CKF, 273265
Registeranmälan, FoU i Region Dalarna
researchweb.org/is/fouckfuu/project/273265
Published CoDeAc - Samproduktion av tillgängliga eHälsotjänster: Hur personer med funktionsnedsättningar kan ha nytta av universellt utformade eHälsotjänster genom samskapande i designprocessen
Catharina Gustavsson, Region Dalarna: Centrum för Klinisk Forskning, 273264
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273264
Published CoDeAc - Samproduktion av tillgängliga eHälsotjänster
Catharina Gustavsson, Region Dalarna: Centrum för Klinisk Forskning, 273263
Registeranmälan, FoU i Region Dalarna
researchweb.org/is/fouckfuu/project/273263
Published Pilotstudie av implementeringsintervention av FaR – Fysisk aktivitet på recept – till patienter i primärvård
Catharina Gustavsson, Region Dalarna: Centrum för Klinisk Forskning, 273261
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273261
Published Pilotstudie av implementeringsintervention av FaR – Fysisk aktivitet på recept – till patienter i primärvård
Catharina Gustavsson, Region Dalarna: Centrum för Klinisk Forskning, 273243
Registeranmälan, FoU i Region Dalarna
researchweb.org/is/fouckfuu/project/273243
Completed ALAR Aktivitets- och Livsrollinriktad Rehabilitering
Catharina Gustavsson, Region Dalarna: Centrum för Klinisk Forskning, 273236
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273236
Published ALAR Aktivitets- och Livsrollinriktad Rehabilitering
Catharina Gustavsson, Region Dalarna: Centrum för Klinisk Forskning, 273235
Registeranmälan, FoU i Region Dalarna
researchweb.org/is/fouckfuu/project/273235
Published SmäSH - gruppbaserad intervention för smärt- och stresshantering bland personer med långvarig spänningsrelaterad nacksmärta
Catharina Gustavsson, Region Dalarna: Centrum för Klinisk Forskning, 273234
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273234
Published Personcentrerad och evidensbaserad vård för patienter med gikt i primärvården – utveckling, implementering och utvärdering. Delstudie 2
Helene Sedelius, Kirurgkliniken, 273212
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273212
Published Personcentrerad och evidensbaserad vård för patienter med gikt i primärvården —
utveckling, implementering och utvärdering. Datainsamling personal.

Helene Sedelius, Kirurgkliniken, 273211
Registeranmälan, FoU i Region Dalarna
researchweb.org/is/fouckfuu/project/273211
Published Personcentrerad och evidensbaserad vård för patienter med gikt i primärvården – utveckling, implementering och utvärdering, delstudie 1
Helene Sedelius, Kirurgkliniken, 273209
Projektanmälan, FoU i Region Dalarna
Övriga studierresearchweb.org/is/fouckfuu/project/273209
Filter search
status
year
coworkers (107)

Search information | Project | FoU i Region Dalarna, from FoU i Region Dalarna
http://researchweb.org/is/fouckfuu/project/search?backref=/sok