Sök alla projekt,

TitelStudietypInformationsansvarigArbetsplatsStatus
Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning.
-Ann-Sofie KällbergAkutkliniken, Falu Lasarett/Högskolan DalarnaDatainsamling avslutad: sista data in i studiedatabasen
Personcentrerad och evidensbaserad vård för patienter med gikt i primärvården
– utveckling, implementering och utvärdering
-Anna SvärdKliniken för reumatologi, Falu lasarett samt CKFRekrytering/datainsamling startad
RA-TARM
Undersökning av kopplingen mellan immunologiska processer i tarmen och ledgångsreumatism
-Anna SvärdKliniken för reumatologi, Falu lasarett samt CKFRekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
SARA - IgA anti-citrullinerade protein antikroppar vid reumatoid artrit (RA) i serum och saliv.
-Anna SvärdKliniken för reumatologi, Falu lasarett samt CKFRekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
Ambulant bedömning
-Anneli StrömsöeRegion Dalarna, ambulanssjukvården.Datainsamling avslutad: sista data in i studiedatabasen
Bedömning och behandling av patienter med tidskritiskt tillstånd i prehospital miljö: observationsstudie.
-Anneli StrömsöeRegion Dalarna, ambulanssjukvården.Rekrytering/datainsamling startad
Behandling av Urethral Pain Syndrome (UPS) i Sverige.
-Annika Lindström-Studie avslutad (bearbetning av insamlad data är avslutad)
HPV-infektion hos äldre kvinnor - retrospektiv studie
-Annika Lindström-Datainsamling avslutad: sista data in i studiedatabasen
Incidens av HPV hos äldre kvinnor som tidigare visat frånvaro av HPV- infektion
-Annika Lindström-Rekrytering/datainsamling startad
Naturalförlopp av HPV infektion hos äldre kvinnor som insjuknat i cervixcancer.
-Annika Lindström-Rekrytering/datainsamling startad
Naturalförlopp vid HPV infektion hos äldre kvinnor.
-Annika Lindström-Rekrytering/datainsamling startad
Äldre kvinnors erfarenheter av självprovtagning med HPV test, enkät och
intervjustudie.
-Annika Lindström-Studie avslutad (bearbetning av insamlad data är avslutad)
Fästingburna infektioner hos barn - etiologi och diagnostik
-Barbro Hedin SkogmanCentrum för Klinisk Forskning (CKF) DalarnaRekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
Kortisonbehandling till barn med akut ansiktsförlamning (FACE studien) - en dubbelblindad randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie
-Barbro Hedin SkogmanCentrum för Klinisk Forskning (CKF) DalarnaRekrytering/datainsamling startad
Tarm- och blåsfunktion hos barn som pottränats under första levnadsåret (BABITT-studien) - en randomiserad interventionsstudie
-Barbro Hedin SkogmanCentrum för Klinisk Forskning (CKF) DalarnaRekrytering/datainsamling startad
EIRA Nationell epidemiologisk / genetisk studie
-Britt-Marie Nyhäll-WåhlinKliniken för reumatologi Falu lasarett(not selected)
SCANFOS
-Britt-Marie Nyhäll-WåhlinKliniken för reumatologi Falu lasarett(not selected)
TIRA 2
-Britt-Marie Nyhäll-WåhlinKliniken för reumatologi Falu lasarett(not selected)
ALAR Aktivitets- och Livsrollinriktad Rehabilitering
-Catharina GustavssonRegion Dalarna: Centrum för Klinisk ForskningStudie avslutad (bearbetning av insamlad data är avslutad)
CoDeAc - Samproduktion av tillgängliga eHälsotjänster: Hur personer med funktionsnedsättningar kan ha nytta av universellt utformade eHälsotjänster genom samskapande i designprocessen
-Catharina GustavssonRegion Dalarna: Centrum för Klinisk ForskningRekrytering/datainsamling startad
Pilotstudie av implementeringsintervention av FaR – Fysisk aktivitet på recept – till patienter i primärvård
-Catharina GustavssonRegion Dalarna: Centrum för Klinisk ForskningDatainsamling avslutad: sista data in i studiedatabasen
SmäSH - gruppbaserad intervention för smärt- och stresshantering bland personer med långvarig spänningsrelaterad nacksmärta
-Catharina GustavssonRegion Dalarna: Centrum för Klinisk ForskningDatainsamling avslutad: sista data in i studiedatabasen
Early Mobilization of Spiral Metacarpal Fractures Compared With Operative Treatment
-Cecilia Stalberg OstwaldOrtopedenRekrytering/datainsamling startad
PANC -Parenthood After Neonatal Care

Föräldraskap efter neonatalvår

-Christine BreiliNeonatalavdelningen Falu lasarettRekrytering/datainsamling startad
FIKA II
-Daniel SjöbergMedicinkliniken, Falu lasarett(not selected)
Skriftliga kostråds påverkan på blodfetterna – en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie (MYDICLIN)
-David IggmanAkademisk vårdcentral Norslund SvärdsjöDatainsamling avslutad: sista data in i studiedatabasen
Antenatal Care for Somali women: intervention development, feasibility, sustainability and evaluation
-Erica SchyttCentrum för klinisk forskning DalarnaRekrytering/datainsamling startad
Utvärdering av doula-stöd till invandrarkvinnor under förlossningen - en registerstudie.
-Erica SchyttCentrum för klinisk forskning DalarnaDatainsamling avslutad: sista data in i studiedatabasen
What is in Somali women's minds when responding to Edinburgh Postnatal Depression Scale?
-Erica SchyttCentrum för klinisk forskning DalarnaRekrytering/datainsamling startad
Hantera tid vid demens: Effekter av tidshjälpmedel på tidsuppfattning, tidshantering i vardagen och välbefinnande hos personer med demens
-Gunnel JaneslättHabiliteringen, Region Dalarna (50%) samt SUF Kunskapscentrum (50%), Region UppsalRekrytering/datainsamling startad
Utvärdering av formulär ATMS/Koll på Tid för självskattning av organisationsförmåga och tidshantering hos personer med funktionsnedsättning
-Gunnel JaneslättHabiliteringen, Region Dalarna (50%) samt SUF Kunskapscentrum (50%), Region UppsalStudie avslutad (bearbetning av insamlad data är avslutad)
ADEPT
-Helena LaurellKirurgkliniken, Mora lasarett(not selected)
ADEPT
-Helena LaurellKirurgkliniken, Mora lasarett(not selected)
ALASCCA
-Helena LaurellKirurgkliniken, Mora lasarett(not selected)
ALASCCA
-Helena LaurellKirurgkliniken, Mora lasarett(not selected)
DiDit studien
-Helena LaurellKirurgkliniken, Mora lasarett(not selected)
P-VOD
-Helena LaurellKirurgkliniken, Mora lasarett(not selected)
Personcentrerad och evidensbaserad vård för patienter med gikt i primärvården – utveckling, implementering och utvärdering, delstudie 1
-Helene SedeliusKirurgklinikenRekrytering/datainsamling startad
Personcentrerad och evidensbaserad vård för patienter med gikt i primärvården – utveckling, implementering och utvärdering. Delstudie 2
-Helene SedeliusKirurgklinikenRekrytering/datainsamling startad
Acnatac
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
CAIN457A3302 - OPTMISE
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
dal-GenE
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
EVOLVE Short DAPT Study
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
GALATIC-HF
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
LARCT-US
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
PARADISE-MI
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
Priority setting and resource allocation in local healthcare systems: putting retrenchment policy into action. Studie 2: The clinic managers’ experiences at the meso-level: putting retrenchment policy into action in the healthcare system
-Inga-Britt Gustafsson-Rekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
QoLICOL
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
QoLIRECT
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
StrålningsKoHort-studien
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
VALIDATE
-Inga-Britt Gustafsson-(not selected)
Hur påverkar kostbehandling och kostintag nivåer av vävnadsglukos före och efter överviktsoperation?
-Inger NilsenDietistenhetenRekrytering/datainsamling startad
Teoretiska kunskaper, skattade färdigheter och attityder angående hjärtlungräddning hos sjukvårdspersonal på sjukhus.
-Jennie SilverplatsAnestesikliniken Mora LasarettDatainsamling avslutad: sista data in i studiedatabasen
Akut Kolecystit-studien
-Johanna ÖsterbergKirurg kliniken Mora lasarett(not selected)
BEST
-Johanna ÖsterbergKirurg kliniken Mora lasarett(not selected)
Kvarstensstudien
-Johanna ÖsterbergKirurg kliniken Mora lasarett(not selected)
LEFFE
-Johanna ÖsterbergKirurg kliniken Mora lasarett(not selected)
PROSECO
-Johanna ÖsterbergKirurg kliniken Mora lasarett(not selected)
RAPP
-Johanna ÖsterbergKirurg kliniken Mora lasarett(not selected)
Ungdomars upplevelse av hälsa & social status
-Junia JofferRegion Dalarna, Central förvaltning, Avd. för hälsofrämjande och hållbar utvecklingStudie avslutad (bearbetning av insamlad data är avslutad)
Lederspan studien TW77
-Kajsa ÖbergReumatologkliniken Falu lasarett(not selected)
BOLD-1
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
BOLD-1 study
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
Brodalumab in a randomised, open, phase IV study evaluating clinical efficacy in psoriasis patients switching from TNF-alpha inhibitor treatment
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning DalarnaRekrytering/datainsamling startad
FOURIER-OLE
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
HAPIrect
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
Reduce
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
REDUCe
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
RIDOSE
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
SCORED
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
SPIRRIT-HF
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
TRIM
-Karin BjörlingCentrum för klinisk forskning Dalarna(not selected)
EpiWux 2018 - En longitudinell 10-års uppföljning av mun- och tandhälsan 2008-2018, samt en tvärsnittsundersökning 2018
-Kristina EdmanFolktandvårdens kansli, FalunRekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
I vilken omfattning utför tandhygienisten intra- och extra oral inspektion av orala slemhinnan
-Kristina EdmanFolktandvårdens kansli, FalunRekrytering/datainsamling startad
Omvårdnadspersonalens attityd till och kunskap om munhälsa och munvård
-Kristina EdmanFolktandvårdens kansli, FalunRekrytering/datainsamling startad
Tandhygienister och tandläkare som utförare av borstprover för screening av muncancer
-Kristina EdmanFolktandvårdens kansli, FalunRekrytering/datainsamling startad
Smärtlindring vid kirurgi - kan biomarkörer prediktera postoperativ smärta?
-Lars ErikssonKäkkirurgiska kliniken, Falu lasarettRekrytering/datainsamling startad
VIP - Väldigt Intressant Person
-Lars JerdénJakobsgårdarnas vårdcentralRekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
Rätt behandling till rätt barn -behandlingsstrategier vid nattväta (enures).
-Malin BorgströmBarn och ungdomsmedicin DalarnaRekrytering/datainsamling startad
Att leva med levercirros: En kvalitativ intervjustudie
-Maria HjorthMedicinkliniken, MagtarmottagningenRekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
Sjuksköterskeledd mottagning vid levercirros - effekter på livskvalitet, vårdkvalitet och hälsoekonomi
-Maria HjorthMedicinkliniken, MagtarmottagningenRekrytering/datainsamling startad
Nya biomarkörer för tromboembolisk sjukdom och risk. Kontakt- och komplementaktivering vid venös tromboembolism.
-Maria HårdstedtKardiologiska kliniken, Falun(not selected)
Swiming induced pulmonary edema (SIPE) i samband med simtävlingar i öppet vatten. Incidens, riskfaktorer och prehospital behandling.
-Maria HårdstedtKardiologiska kliniken, FalunRekrytering/datainsamling startad
Autolymfom studien
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
BOOST-studien
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
COMMANDER
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
Critics
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry)
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
Effects
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
ESPAC-4
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
LASEC studien
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
Nordic 8
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
Nordic 9
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
ODYSSEY
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
PARAGONHF
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
PIONEER AF-PCI
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
PROSPECT II
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
PROSPECT II
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
RAPIDO
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
Socrates
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
SOLD
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
SPECTRUM
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
SSGXX
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
STOMAMESH
-Maria PilawaCentrum för Klinisk Forskning Dalarna(not selected)
AdRad
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
BEVREAL
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
CRITICS
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
ESPAC 4
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
LARCT-US
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
MIP
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
NORDIC 8
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
PANTHER(The SBG 2004-1/ABCSG25/GBG53 Protocol)
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
Physsurg-C
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
RAPIDO
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
SCOT
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
SOLD
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
SOLD
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
SPCG-15
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
SSG XX
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
Strålkohortstudien
-Marie RosenOnkologimottagningen, Kirurgikliniken(not selected)
Aquila MMY3001
-Max FlogegårdMedicinkliniken, Falu lasarett(not selected)
Columba MMY3012
-Max FlogegårdMedicinkliniken, Falu lasarett(not selected)
FUSION
-Max FlogegårdMedicinkliniken, Falu lasarett(not selected)
GAIA A phase 3 multicenter, randomized, prospective, open-label trial of standard chemoimmunotherapy (FCR/BR) versus rituximab plus ve-netoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) plus venetoclax (GVe) ve…
-Max FlogegårdMedicinkliniken, Falu lasarett(not selected)
MAIA
-Max FlogegårdMedicinkliniken, Falu lasarett(not selected)
MMY3003 POLLUX
-Max FlogegårdMedicinkliniken, Falu lasarett(not selected)
OPTIMISMM
-Max FlogegårdMedicinkliniken, Falu lasarett(not selected)
Auto-Lymfom-studien
-Monica HolstMedicinkliniken(not selected)
EFFECTS
-Monica HolstMedicinkliniken(not selected)
PNH
-Monica HolstMedicinkliniken(not selected)
Riktad Screening för Bukaortaaneurysm av Rökande Kvinnor i Dalarna
-Patrik SöderbergKirurgkliniken, Falu LasarettRekrytering/datainsamling startad
REDOX
-Pierre SobrinoLungmottagningen, MedicinKliniken Falu Lasarett(not selected)
Insättning av spiral direkt efter medicinsk abort
-Sara HogmarkKvinnokliniken, Falu lasarettRekrytering/datainsamling startad
Att tillfråga och bli tillfrågad om deltagande i en studie som innebär ett operativt ingrepp under förlossningen – en kvalitativ studie om kvinnors och barnmorskors erfarenheter
-Susanne HesselmanKvinnokliniken FalunRekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
Episiotomy in vacuum assisted delivery trial
-Susanne HesselmanKvinnokliniken FalunRekrytering/datainsamling startad
Modell-baserad analys av effekter och kostnader vid läkemedelsinducerad tillväxthämning av bukaortaaneurysm.
-Sverker Svensjö-Rekrytering/datainsamling startad
Bröstcancer: morfologiska och fenotypiska karaktäristika, och dess korrelation till prognos.
-Tibor Tot-Rekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
NORDSTAR Läkemedelsbehandling vid tidig RA
-Tomas HusmarkKliniken för reumatologi Falu lasarett(not selected)
PROOF Klinisk Studie på patienter med Axial SpA
-Tomas HusmarkKliniken för reumatologi Falu lasarett(not selected)
Psoriatic Arthritis: Risankizumab Therapy vs Placebo in csDMARD-IR Subjects
-Tomas HusmarkKliniken för reumatologi Falu lasarett(not selected)
SPACE Spondylarthritis caught early. Svensk/europeisk multicenterstudie.
-Tomas HusmarkKliniken för reumatologi Falu lasarett(not selected)
SWEPSA
-Tomas HusmarkKliniken för reumatologi Falu lasarett(not selected)
Duktal och lobulär bröst cancer - Histopatologiska karaktäristika och kombinationer av tumörmarkörer - skillnader och prognos.
-Ulrika PellasCentral Förvaltning LedningsenhetRekrytering/datainsamling startad
Långtidsuppföljning på ML 16865
-Ylva HammarlundMedicin kliniken(not selected)
NMSG 19/10 HOVON 95
-Ylva HammarlundMedicin kliniken(not selected)

PublishedDocument information: Sök alla projekt, | Last modified: 2019-03-20 by Researchweb Support

Sök alla projekt, , from FoU i Region Dalarna
http://researchweb.org/is/fouckfuu/sok/projekt