Sök alla projekt, Region Dalarna som handlar om Odontologi
TitelStudietypInformationsansvarigArbetsplatsStatus
EpiWux 2018 - En longitudinell 10-års uppföljning av mun- och tandhälsan 2008-2018, samt en tvärsnittsundersökning 2018
-Kristina EdmanFolktandvårdens kansli, FalunRekrytering avslutad (datum), studie pågår (behandling/uppföljning/datainsamling pågår)
I vilken omfattning utför tandhygienisten intra- och extra oral inspektion av orala slemhinnan
-Kristina EdmanFolktandvårdens kansli, FalunRekrytering/datainsamling startad
Omvårdnadspersonalens attityd till och kunskap om munhälsa och munvård
-Kristina EdmanFolktandvårdens kansli, FalunRekrytering/datainsamling startad
Tandhygienister och tandläkare som utförare av borstprover för screening av muncancer
-Kristina EdmanFolktandvårdens kansli, FalunRekrytering/datainsamling startad
Smärtlindring vid kirurgi - kan biomarkörer prediktera postoperativ smärta?
-Lars ErikssonKäkkirurgiska kliniken, Falu lasarettRekrytering/datainsamling startad
PublishedDocument information: Sök alla projekt, Region Dalarna som handlar om Odontologi | Last modified: 2019-03-20 by Researchweb Support

Sök alla projekt, Region Dalarna som handlar om Odontologi , from FoU i Region Dalarna
http://researchweb.org/is/fouckfuu/sok/projekt?name=Region%20Dalarna&field=Odontologi&fieldoption=field:1227301:27%3E0&extra1=som%20handlar%20om