Utvärdering och klinisk betydelse av ePlex® på blodisolat under jourtid
Utvärdering och klinisk betydelse av ePlex® på blodisolat under jourtid
Project number : 272846
Created by: Anders Krifors, 2019-09-19
Last revised by: Anders Krifors, 2019-09-19
Project created in: FoU i Region Västmanland

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Lokalt ansvarig forskare/prövare

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Infektionskliniken
Namn på lokalt ansvarig forskare/prövare

Anders Krifors

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Region Västmanland - Infektionskliniken

Akronym

.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Bakteriella infektioner som leder till sepsis (i.e. blodförgiftning) är vanligt förekommande inom flertalet medicinska specialiteter. Sepsis är förenat med både hög sjuklighet och dödlighet samt långa vårdtider och stora kostnader för samhället. En av de viktigaste åtgärderna vid sepsis är tidig behandling med effektiv antibiotika. Vid septisk chock ökar dödligheten med 7,6% per timme till dess att effektiv behandling har påbörjats. De senaste åren har flera snabbtester för blododlingsflaskor lanserats som kan hitta ett stort antal mikroorganismer och flera specifika resistensgener. En av de senaste testerna som godkänts på den europeiska marknaden är ePlex®-plattformen från GenMark Diagnostics.

Syfte

Utvärdering och klinisk betydelse av ePlex® på blodisolat under jourtid

Metod

I september 2019 kommer en ny arbetsrutin att införas vid laboratoriet för klinisk kemi på Västerås sjukhus. Samtliga blododlingar som larmar om bakterieväxt under jourtid kommer att genomgå analys med ePlex®. Studien kommer att jämföra resultatet av ePlex® med rutindiagnostik samt att jämföra tid till korrekt identifiering av blodisolatet. Studien syftar också till att utvärdera den kliniska betydelsen av ePlex® genom att mäta tid till insatt adekvat antibiotikabehandling och beskriva andra medicinska beslut som fattats utifrån resultatet av ePlex®.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin
checked Klinisk laboratoriemedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Diagnostik

Randomiserad studie

Nej

Övergripande diagnoskod ICD-10

A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

Diagnoskod för huvuddiagnos

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

Diagnoskod för underdiagnos

B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer

Multicenterstudie

Nej

Direktleverans av läkemedel

Nej

EPM diarienummer

Dnr: 2019-01261

Beräknad inklusion av studiedeltagare

200

Antal inkluderade 2017

0

Antal inkluderade 2018

0

Antal inkluderade 2019

0

Involverade parter

Är det ett doktorandprojekt?

Nej

Medarbetare i projektet

Christina Carlander
Överläkare Infektionsmedicin, Medicinkliniken Västerås

Roll i projektet

checked Medarbetare

Utvärdering och klinisk betydelse av ePlex® på blodisolat under jourtid, from FoU i Region Västmanland
http://researchweb.org/is/foultv/project/272846