Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län

Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län

Folktandvården i Uppsala län utlyser medel för forskning två gånger per år, i maj och november. FoU-medlen riktar sig till personer med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till personer som befinner sig i början av sin forskarkarriär. Sökande som har disputerat kan söka medel för att starta projekt, men förväntas även ha extern finansiering vid en förnyad ansökan för projektet.

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd av Folktandvården i Uppsala län. Ansökan skall gälla ett forskningsprojekt med anknytning till Folktandvårdens verksamhet.

Förändringar efter 25 maj 2018 och införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) beslutades i april 2016 och gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet av GDPR får till följd att du efter 25 maj 2018 ska använda den e-postadress du angett i personkortet istället för ditt namn när du loggar in i systemet. Första gången du loggar in efter 25 maj 2018 kommer du också att ges möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter.

nyheter
sista ansökningsdag


Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län, from Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län
http://researchweb.org/is/ftvlul