User account for Eva Larsson

Eva Larsson, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Eva Larsson
profession:
FoU-koordinator
email:

Work

department:
FoU primärvård Fyrbodal/FoU rådet Fyrbodal
workplace:
Vänerparken 15
phone number:
010 441 62 90, 070-200 11 61
city:
462 35 Vänersborg
country:
Sverige

Book (1)

  1. Nordeman LN, Almqvist EA, Rembeck GR, Larsson EL, Hansson IH, Låstberg JL, Borgman AB, Reichenberg KR, Segerblom AS.
    CELA; 2013. ISBN 978-91637-2758-0.

Conference Paper - Peer reviewed (2)

  1. Nordeman LN, Larsson E, Vestlund C, de Fine Licht E.
    Dublin, Irland: Society for Academic Primary Care (SAPC); 2016.

Report (1)

  1. University of Borås/School of Health Sciences; 2013.

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Degree of BachelorGöteborgs universitetFil.kand, Hälso- och sjukvårdsadministration 2015

Education (free text)

Filosofie kandidat, Hälso- och sjukvårdsadministration, Göteborgs universitet.
Utfärdat 2015-07-02.

Förvaltningshögskolan Göteborgs Universitet
Patientklassificering och vårddokumentation 30 hp
- patientklassificering och vårddokumentation, 12 hp
- hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomisystem, 7,5 hp
- Informationsteknik, statistik och epidemiologisk metodik, 10,5 hp

Grunder i hälso- och sjukvårdsadministration 30 hp
- politisk styrning i sjukvården
- juridik för hälso- och sjukvården
- organisation och ledning i sjukvården
- ekonomistyrning i sjukvården

Fördjupning i hälso- och sjukvårdsadministration 30 hp
- organisationsteori
- etik, prioritering och resursfördelning
- hälsoekonomi
- verksamhetsanalys och styrning

Högskolan i Borås
Vård- och omsorgsadministration 3, 30 hp
C-uppsats Vårdgivares erfarenheter av patientnämndens arbete

Förbättringskunskap och utvärdering i vårdorganisationen, 7,5 hp

Högskolan Väst
Ledning och organisering av hälso- och sjukvård, 15 hp

Arbets- och organisationspsykologi, 30 hp
- att förstå människan
- kognition, perception, psykobiologi
- social- och personlighetspsykologi
- individen i organisationen
- organisationsteori
- individen i arbetslivet

Tillämpad statistik - att samla och sammanfatta data, 7.5 hp

Läkarsekreterarutbildning
Vänersborgs gymnasium, 1981

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Sekreterare FoUU-enheten 2004-


Systemadministratör MedControl 2007-2009.


Sekreterare Lokala FoU-rådet fr.o.m augusti 2009


Sekreterare ST-SR t.o.m. augusti 2010


FoU primärvård Fyrbodal samt Lokala FoU-rådet Fyrbodal september 2010 -

100% 2004
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
FoU-assistent

Sekreterare studierektorsenheten för ST-läkare i primärvård

Systemadministratör MedControl

Assistent Mödra- barnhälsovårdspsykologerna, Vänersborg t o m 2007


50% 2000 2004
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Läkarsekreterare Medicinkliniken, NÄL
Läkarsekreterare Xendos-studien, Medicinkliniken NÄL

50% 1993 2004
Övrigt - Övrigt Show info
Administration, Saab Automobile AB, Trollhättan

100% 1983 1993

Grants

FoU-rådet Fyrbodal (797771) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
189 600 SEK
Eva Larsson

2018, Utvärderingsmetodik i kvantitativa och kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvården, 7,5 högskolepoäng

FoU-rådet Fyrbodal (452571) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
14 295 SEK
Eva Larsson

2014, Lärande i samverkan för ökad patientsäkerhet – dialogunderlag för vårdgivare och patientnämnd

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-10-26 by Eva Larsson |

User account for Eva Larsson, from FoU-rådet Fyrbodal
http://researchweb.org/is/fyrbodal/user/8223