FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, FoU-centrum Södra Älvsborg

Unit information

name:
FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, FoU-centrum Södra Älvsborg
description:

FoU-centrum för primärvård och folktandvård är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Som projektledare är du välkommen att sitta i våra lokaler (för en vägbeskrivning, klicka här). Under fliken personer (eller nedan beroende på din webbläsare) ses en lista över personer knutna till enheten. Du kan klicka på personens namn för att få mer information och personlig mailadress. Under fliken övrigt ses mer utförlig information om oss.

Gruppmailadresser:
.

Länk till FoU-centrum i Södra Älvsborg

address:
FoU-centrum Södra Älvsborg, Sven Eriksonsplatsen 4
zip code and city:
503 38 Borås
phone:
Telefon: 010-43 59 410 --- Fax: 010-43 57 259
e-mail:
url-link:
http://www.vgregion.se/foualvsborg
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Vårt uppdrag

Vi skall utveckla FoU inom tandvård och primärvård i Södra Älvsborg (en del av Västra Götalandsregionen).

Vad vi gör

Forskarstöd som primärvården delar ut

Förutom att kostnadsfritt ge handledning delar vi ut olika former av forskarstöd. Klicka på beteckningen så kommer en detaljerad beskrivning av de olika stöden.

Vägbeskrivning

Klicka här så ser du en karta som visar var våra lokaler finns.

Vår hemsida

Vi har en utförlig hemsida där du kan läsa mer om oss. Adressen dit är www.vgregion.se/foualvsborg.

Unit is updated | updated: 2019-06-20 by Researchweb Support |

FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, FoU-centrum Södra Älvsborg | Unit, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/alvsborg/unit/50