Publication: Onkologi

Onkologi.
Billhult A.
In: Henricson M, Billhult A. (eds.) Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut. Lund: Studentlitteratur AB; 2010, pp 12. ISBN 978-91-44-05649-4.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/alvsborg/user/publication?ref=1278481