Publication: Can mothers be a motivating factor in the treatment of obese children

Can mothers be a motivating factor in the treatment of obese children.
Cairns Australien: Futures of Transitions: Perspectives of Change. From Childhood to Adulthood in self-esteem, body-esteem and identities in the 21st Century; 2013.; 2013.

Abstract

Fetma hos barn är ett växande problem. Olika studier visar att 15-20 procent av barnen är överviktiga varav 1-5 procent är feta. Fysisk aktivitet har en gynnsam effekt på de riskfaktorer som kan uppstå vid övervikt och fetma. Stegräknare anses vara en objektiv mätmetod. Att få tillgång till en evidensbaserad behandling med stegräknare för barn som kan omsättas i praktiken är av stort värde samt att studier som dokumenterar mammans deltagande i behandling med stegräknare saknas.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/alvsborg/user/publication?ref=1863691