Publication: Enkäter

Enkäter.
Billhult A.
In: Henricson M. (ed.) Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; 2017, pp 121-131. ISBN 9789144113289.

Abstract

Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen med fokus på vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Boken kan användas genom hela utbildningen och fungerar som ständig kunskapskälla och uppslagsverk. Boken ger också vägledning inför vetenskaplig granskning, presentation och publicering av det färdiga examensarbetet. Till varje kapitel finns även ett webbmaterial och tillsammans med boken ger verket en större förståelse för forskningsprocessen samt den kliniska relevansen av omvårdnads- och vårdvetenskaplig forskning.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/alvsborg/user/publication?ref=3035121