Emma Ohlsson-Nevo, Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14, Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Emma Ohlsson-Nevo
profession:
Forskningshandledare/Sjuksköterska
email:

Work

department:
Universitetssjukvårdens forskningscentrum/ Kirurgkliniken RÖL
workplace:
UFC, Box 1324
phone number:
019-602 58 43, 076 106 58 43
city:
701 13  Örebro
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (10)

 1. Ohlsson-Nevo E, Alkebro I, Ahlgren J.
  Acta Oncol 2019:1-8.
  Web of Science® citations 0
 2. Langegård U, Johansson B, Bjork-Eriksson T, Fransson P, Ohlsson-Nevo E, Sjövall K, Ahlberg K.
  Oncol Nurs Forum 2019:46(3):349-363.
  Web of Science® citations 0
 3. Ohlsson Nevo E, Andershed B, Nilsson U.
  Nordic journal of nursing research 2017:37(3):135-142.

Conference Paper - Peer reviewed (8)

 1. Ohlsson-nevo E, Alkebro I, Ahlgren J.
  Wien: MASCC; 2018.

Other (2)

Accepted, not yet published publications

Symptom clusters and associations with comorbidity and demographic factors among patients with brain tumor undergoing proton beam therapy; Ulrica Langegård, MSc, RN 1* †, Birgitta Johansson, PhD, Assoc Prof, RN 2* , Thomas Bjork-Eriksson, PhD, Assoc Prof, MD 3,4,5Per Fransson, PhD, Assoc Prof, RN 6,7*,Emma Ohlsson-Nevo, PhD, RN 8*, Katarina Sjövall PhD, RN 9,10*, UP Karin Ahlberg, PhD, Assoc Prof, RN 1*

Oncology nursing forum; May 2019

Ohlsson-Nevo E, Alkebro I, Ahlgren J. Cancer patients' interest in participating in cancer rehabilitation. Acta Oncol. 2019:1-8.

Manuscripts, not yet accepted

In the hands of nurses: A focus group study of how nurses perceive and promote inpatients’ needs for physical activity Emma OHLSSON-NEVO  PhD, RN; Gunnel ANDERSSON PhD, RN; Emma NILSING STRID PhD, RPT; Submitted to Nursing Open

Development and initial psychometric evaluation of a radiotherapy-related symptoms assessment scale based on data from patients with brain tumors receiving proton beam therapy; Ulrica Langegård, RN, MSc 1; Per Fransson, RN, Senior Lecturer, Associate Professor 2; Birgitta Johansson, RN, Senior Lecturer, Associate Professor 3; UP Emma Ohlsson-Nevo, RN, PhD 4; Katarina Sjövall, RN, PhD 5; Karin Ahlberg, RN, Senior Lecturer, Associate Professor 1

Submitted to Acta Oncologica

Education (free text)

Sjuksköterskeutbildning vid Södra Älvsborgs vårdhögskola 1989
Specialistutbildning till sjuksköterska inom akut och olycksfallsvård vid Södra Älvsborgs vårdhögskola 1995
Kandidatexamen vid Örebro Universitet 2003
Magisterexamen vid Örebro Universitet 2003
Doktorexamen vid Örebro Universitet 2013

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Arbetar som forskningshandledare 50% och klinisk 50%

50% 2016
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Har en 100% anställning men är tjänstledig 50% pga förordande på 50% på UFC

50% 2016
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
67% 2014 2016
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Hälsovetenskaper Show info
Klinisk lektor med 33.3 % undervisning, 33,3 % forskning och 33,3% klinisk arbete

33% 2014 2016
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Från 2014 haft ett förordnande som klinisk lektor med tre delad tjänst med forskning, klinik och undervisning på Örebro universitet

100% 1998 2014
Kommun - Enskilda kommuner - Örebro
75% 1996 1998
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Anställd på dåvarande Borås lassarett

100% 1989 1996

2004-2007 Adjungerad klinisk adjunkt 50% Örebro universitet
2014-2016 Klinisk lektor vid Örebro Universitet , Institutionen för Hälsa och medicin
2016- Forskningshandledare 50% UFC

2019 Basgruppshandladutbildning

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-03-27 by Emma Ohlsson-Nevo |

User account for Emma Ohlsson-Nevo, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/en/foualvsborg/user/html/13351