Anna Philipson, Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Anna Philipson
profession:
Hälsoekonom, Doktorand
email:

Work

department:
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
workplace:
Box 1613
phone number:
city:
70116 Örebro
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (3)

 1. Alaie I, Philipson A, Ssegonja R, Hagberg L, Feldman I, Sampaio F, Möller M, Arinell H, Ramklint M, Päären A, von Knorring L, Olsson G, von Knorring AL, Bohman H, Jonsson U.
  BMJ Open 2019:9(3):e024939.
  Web of Science® citations 2

Conference Paper - Peer reviewed (2)

 1. Philipsson A, Sandberg E, Högström S, Eriksson M, Särnblad S, Ekstav L, Lorentzon Fagerberg U, Mörelius E, Bejerot S, Möller M, Duberg A.
  2019.

Conference Poster (2)

 1. Philipsson AP, Ssegonja RS, Feldman IF, Sampaio PS, Jonsson UJ, von Knorring LK, von Knorring A-LK, Möller MM, Hagberg LH.
  Barcelona: The Third EuHEA PhD student-supervisor and early career researcher conference; 2016.
 2. Philipson AP, Ssegonja RS, Feldman IF, Hagberg LH.
  Göteborg: Femte nationella hälsoekonomiska konferensen; 2016.

Other publications

En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut ur ett jämlikhetsperspektiv. Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting 2011. Redaktör och medförfattare.

Grundämnet, en bok med kunskap, idéer och inspiration för hälsa, lärande och utveckling i förskola och skola. Ur ett folkhälsoperspektiv. Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting 2010. Medförfattare.

En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting 2009. Medförfattare.

Socialt och emotionellt lärande i grundskolan – hinder och möjligheter vid implementering”. C-uppsats i Folkhälsovetenskap 2009, Örebro Universitet. Författare.

Sjukfrånvaron i årsredovisningen - ur investerares synvinkel. C-uppsats i Företagsekonomi 2002, Örebro Universitet. Författare.

Hur är läget? Examensarbete hälsoutvecklarprogrammet 2000, Örebro Universitet. Medförfattare.

Education (free text)

2014-pågående doktorandutbildning

2009-2011Magisterutbildning i Folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet

2007-2008Folkhälsovetenskap C, Örebro Universitet

2002Företagsekonomi C, Örebro Universitet

2001Nationalekonomi A, Örebro Universitet

2000-2001Företagsekonomi A och B vid Högskolan i Halmstad

1997-2000Hälsoutvecklarprogrammet, Örebro Universitet

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
100% 2016
Regioner - Region Örebro Län - Regionkansliet workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Regional utveckling, välfärd & folkhälsa

50% 2015 2015
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
50% 2015 2015
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Samhällsmedicinska enheten

100% 2005 2014

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-08-23 by Anna Philipson |

User account for Anna Philipson, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/en/foualvsborg/user/html/169821