Erik Höglund, Akutkliniken och ambulansverksamhet, Universitetssjukhuset Örebro workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14, Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Basic information

name:
Erik Höglund
profession:
Ambulanssjuksköterka
email:

Work

department:
Akutkliniken Ambulansen USÖ
workplace:
Södra Grev Rosengatan
phone number:
019-602 10 00
city:
701 85 Örebro
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (1)

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Halvtid i doktorandstudier genomfördÖrebro Universitet 20162018

Education (free text)

Doktorand vid Örebro Universitet
2016-05-04 --

Prehospital vidareutbildning inom ambulanssjukvård, Magisteruppsats - KI - StockholmFeb 2015 - Juni 2015
15 Högskolepoäng

Prehospital vidareutbildning inom ambulanssjukvård, KI - Stockholm
Jan 2014 -
60 Högskolepoäng

Utbildare inom avancerad hjärt- och lungräddning, KI - Stockholm
Feb 2012 -

Medicinsk teknik i praktisk sjukvård, Örebro
Jan 2011 - April 2011
7,5 Högskolepoäng

Sjuksköterskeutbildning, Örebro
Jan 2007 - Jan 2010
180 Högskolepoäng

Militärutbildning, Östersund/Karlsborg
Sept 2004 - Juni 2005
Utbildad reservofficer inom armén.

UGL-Utbildning, Östersund
April 2005
Utveckling, grupp, ledarskap

Militärtjänst, (militärsjukvårdare), Karlsborg
Juni 2003 – Aug 2004
Utbildad till Fallskärmsjägare med inriktning
militärsjukvårdare. Både teoretiskt och praktiskt.
Betyg 10-8-9

Västermalm (gymnasium), Sundsvall
Aug 1999 – Juni 2002
Naturteknisk linje med idrottsinriktning, studentexamen.

Massageterapeut (Friskvårdsgruppen), Linköping
Diplomerad massör med påbyggnadskurs inom
Diplomerad Hösten 2005
Triggerpunktsbehandling.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Bedriver forskning via Universitetssjukvårdens forskningscentrum på halvtid.

50% 2016
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde Örebro - Akutkliniken och ambulansverksamhet, Universitetssjukhuset Örebro workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Går ner 50% i arbetstid för att jobba med forskning på resterande 50%.

50% 2016
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde Örebro - Akutkliniken och ambulansverksamhet, Universitetssjukhuset Örebro workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Nuvarande anställning.

100% 2013
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Kärl- thoraxkliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
SSK

100% 2010 2013
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde Örebro - Akutkliniken och ambulansverksamhet, Universitetssjukhuset Örebro workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Sommarvikariat + timmar.

100% 2009 2009
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Infektionskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 Show info
Undersköterska timmar.

50% 2008 2008
Annan Show info
Utlandstjänstgöring försvarsmakten.

100% 2006 2006
Statligt - Högskolor - Försvarshögskolan, Stockholm
100% 2005 2005

Sedan 2010 arbetat med utbildning och presentation som ordförande och VD.

UGL-Utbildning, Östersund
April 2005
Utveckling, grupp, ledarskap

2016 -
Handledare av kandidatuppsatser för sjuksköterskestudenter, Örebro universitet.

Bostadsrättsföreningen Omgången, Ordförande
2013-2016
Vald till ordförande.

Nature Running, Ordförande
2010-
Initiativtagare och vald till ordförande i den ideella föreningen Nature Running.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2019-02-28 by Erik Höglund |

User account for Erik Höglund, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/en/foualvsborg/user/html/209841