Publication: Isokinetic torque levels for knee extensors and knee flexors in soccer players

Isokinetic torque levels for knee extensors and knee flexors in soccer players.
Oberg B, Möller M, Gillquist J, Ekstrand J.
Int J Sports Med 1986 Feb:7(1):50-3.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/en/foualvsborg/user/publication?ref=1484091