Publication: Exercises for knee flexors and extensors in uninjured soccer players: effects of two different programs

Exercises for knee flexors and extensors in uninjured soccer players: effects of two different programs.
Oberg BE, Möller MH, Ekstrand J, Gillquist J.
Int J Sports Med 1985 Jun:6(3):151-4.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/en/foualvsborg/user/publication?ref=1484651