Publication: Screening for low bone mineral density with quantitative ultrasound within the primary health care system

Screening for low bone mineral density with quantitative ultrasound within the primary health care system.
Blivik J, Karlsson MK, Möller M.
Scand J Prim Health Care 2004 Jun:22(2):78-82.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/en/foualvsborg/user/publication?ref=161631