Publication: Point of care testing for group A streptococci in patients presenting with pharyngitis will improve appropriate antibiotic prescription

Point of care testing for group A streptococci in patients presenting with pharyngitis will improve appropriate antibiotic prescription.
Orda U, Mitra B, Orda S, Fitzgerald M, Gunnarsson R, Rofe G, Dargan A.
Emerg Med Australas 2016 Mar 3


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/en/foualvsborg/user/publication?ref=2335131