Publication: Effects of balance training in elderly evaluated by clinical tests and dynamic posturography

Effects of balance training in elderly evaluated by clinical tests and dynamic posturography.
Ledin T, Kronhed AC, Möller C, Möller M, Odkvist LM, Olsson B.
J Vestib Res 1990:1(2):129-38.


, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/html/en/foualvsborg/user/publication?ref=615621