Om oss

Information om Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen

Det Regionala Forskningsrådet för U/Ö innebär ett avtalsbaserat samarbete kring den kliniska forskningen som bedrivs inom Regionerna i Uppsala,  Örebro, Sörmland, Värmland, Dalarna,  Västmanland och  Gävleborg.

Det Regionala Forskningsrådet ska genom utdelning av anslag till forskningsprojekt stärka den kliniska forskningen inom regionen samt bidra till ett ökat regionalt samarbete. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Syftet är vidare att

PublishedDocument information: Om oss | Last modified: 2019-01-09 by Annette Östling

Om oss, from Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
http://researchweb.org/is/rfr/Om%20oss