Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Förändring av Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionens (RFR) webbsida

Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionens (RFR) webbsida kommer att flytta.
Inom kort kommer du att hitta RFR på http://www.svnuppsalaorebro.se/6-regsamarb/rfr.html

Vad innebär det för mig…

… som sökande?

Som sökande kommer du kunna söka anslag på http://www.svnuppsalaorebro.se/6-regsamarb/rfr.html eller direkt här på http://www.researchweb.org/is/rfr.

… som granskare eller läsare?

Som granskare eller läsare kommer du även fortsättningsvis att kunna använda dig av denna sida; http://www.researchweb.org/is/rfr.


Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, from Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
http://researchweb.org/is/rfr/document