Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 13 hits in 0.14 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Published Anvisningar inför ansökan
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 8741
Informationsdokument, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Skriv ut denna instruktion och LÄS innan du börjar arbeta med formuläret - klicka här Instruktion för ansökan till Regionala Forskningsrådet U/Ö 1 oktober. - http://www.researchweb.org/is/rfr. Formuläret finns nu tillgängligt fram till den 1 oktober kl. 23.59. Den 1 oktober ska formuläret vara färdigställt och inskickat (= slutfört). Även ev. pappersbilagor ska vara inskickade till ...
researchweb.org/is/rfr/document/8741
uct:138071 gave a hit
Published Startstödsansökan
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 122751
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Startstödet syftar till att ge grupper av kliniskt verksamma forskare inom de i regionen ingående landstingen en möjlighet att samlas för att dels formera forskargruppen samt att arbeta med en ansökan till RFR. Startstöd beviljas i undantagsfall till redan etablerade forskargrupper. Startstöd delas ut med max 25 000 kr till projekt som avser patientnära klinisk forskning. Medlen kan ...
researchweb.org/is/rfr/document/122751
uct:138071 gave a hit
Published Beviljade RFR-medel 2009
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 138681
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=48 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-69551Hedberg Nyqvist KerstinUppsala universitet, inst. för kvinnors och barns hälsaTillämpning av kängurumetoden (Kangaroo Mother Care, KMC): En jämförelse av effekter av implementering i två olika vårdmiljöer100 000 RFR-69831Nilsson KennethAvd för Klinisk Mikrobiologi Akademiska sjukhuset Uppsala ...
researchweb.org/is/rfr/document/138681
uct:138071 gave a hit
Published Beviljade RFR-anslag 2010
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 138691
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=44 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-138231Muntlin Athlin ÅsaAkademiska sjukhuset, verksamhetsområde Akutsjukvård och Uppsala universitetHälskydd för trycksårsprevention - från ambulans till utskrivning. En randomiserad kontrollerad studie i fyra landsting.150 000 RFR-138611Aila Gustafsson SannaPsykiatriskt forskningscentrum, ...
researchweb.org/is/rfr/document/138691
uct:138071 gave a hit
Published Beviljade RFR-anslag 2011
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 138701
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=64 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-212911Smekal DavidCSK Anop/IVA/UVA Karlstad Mekaniska bröstkompressioner vid hjärtstopp utanför sjukhus - en obduktionsstudie.225 000 RFR-213801Bendrik ReginaStrömsbro HC, Division Primärvård, Landstinget Gävleborg. Sjukgymnastikavd.Fysisk aktivitet på recept i klinisk vardag till patienter med ...
researchweb.org/is/rfr/document/138701
uct:138071 gave a hit
Published Beviljade RFR-medel 2012
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 138711
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=57 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-293111Sundgren ElisabetGävle strand - Din hälsocentralSluta röka? - En jämförande studie mellan personer med respektive utan psykossjukdom150 000 RFR-295431Åkerud HelenaKvinnokliniken, Akademiska sjukhusetIndividualisering av behandlingsprotokollet inför in vitro fertilisering samt förbättring av ...
researchweb.org/is/rfr/document/138711
uct:138071 gave a hit
Published Beviljade RFR-anslag 2013
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 138731
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=45 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr) RFR-368901Jonsson MariaKvinnokliniken Akademiska sjukhuset UppsalaEffekten av ett internetbaserat självhjälpsprogram efter traumatiska erfarenheter inom kvinnosjukvården200 000 RFR-371131Eriksson MatsÖrebro läns landsting, Vårdvetenskapligt forskningscentrum samt Barn- och ungdomsklinikenProaktivt ...
researchweb.org/is/rfr/document/138731
uct:138071 gave a hit
Published Anslag 2014
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 138741
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Anslag RFR hösten 2014 (79 st)

Diarie Sökande Arbetsplats Ansökans titel Äskat belopp(kr) Beslutat belopp (kr) RFR-461551 Granstam Elisabet Ögonkliniken Västmanlands sjukhus Västerås Utvärdering av behandling med anti-VEGF-läkemedel vid diabetesmakulaödem 595 000 RFR-461871 Carlson Marie Gastrosektionen, MTh-divisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Fekala markörers ...
researchweb.org/is/rfr/document/138741
uct:138071 gave a hit
Published Beviljade medel 2014
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 154431
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Antal ansökningar N=0 Det finns inga ansökningar
researchweb.org/is/rfr/document/154431
uct:138071 gave a hit
Published Anslag 2014
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 154441
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

researchweb.org/is/rfr/document/154441
uct:138071 gave a hit
Published Anvisningar inför ansökan 2015
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 180812
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Skriv ut denna instruktion och LÄS innan du börjar arbeta med formuläret - klicka här Instruktion för ansökan till Regionala Forskningsrådet U/Ö 15 augusti till 15 september. - http://www.researchweb.org/is/rfr. Formuläret finns nu tillgängligt fram till den 15 september kl. 23.59. Den 15 september ska formuläret vara färdigställt och inskickat (= slutfört). Även ev. pappersbilagor ...
researchweb.org/is/rfr/document/180812
uct:138071 gave a hit
Published Anvisningar inför ansökan 2018
Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG, 194461
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Anvisningar inför ansökan 2019

http://www.researchweb.org/is/rfr

Ansökningsperiod 15 augusti till 15 september 2019

Formuläret finns tillgängligt från den 15 augusti fram till och med den 15 september kl.23.59. Den 15 september ska formuläret vara färdigställt och inskickat d.v.s. slutfört. Instruktioner, regler och ansvar vid ansökan om anslag Researchweb ...
researchweb.org/is/rfr/document/194461
uct:138071 gave a hit
  Annette Östling, Region Gävleborg, CFUG
User account,
Region Gävleborg 801 88 Gävle 026-66 47 56
researchweb.org/is/rfr/user/138071
uct:138071 gave a hit

Search information, from Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
http://researchweb.org/is/rfr/search?search=uct%3A138071&page=-1