Aktuella utlysningar

AKTUELLA UTLYSNINGAR

Attachments

pdf document Instruktioner till Fullständig Ansökan.pdf
Instruktioner till ansökan om ALF-finansierad strategisk satsning, efter godkänd intresseanmälan 24 april 2019
File size: 83 kB
pdf document UTLYSNING AV CENTRALA ALF-PROJEKTMEDEL 2020-2022.pdf
Utlysning av centrala ALF-projektmedel 2020-2022
File size: 449 kB
pdf document Utlysning Region Västerbottens ettåriga forskningsanslag 2020.pdf
Utlysning Region Västerbottens forskningsanslag 2020
File size: 132 kB
PublishedDocument information: Aktuella utlysningar | Last modified: 2019-06-26 by Anette Ekman

Aktuella utlysningar, from FoU Region Västerbotten
http://researchweb.org/is/rv/document/15091