Enheten för tandvård - Region Skåne

Enheten för tandvårdsstyrning

Innan du börjar din ansökan

Du måste logga in och ha ett personkort för att kunna ansöka. Du behöver bara lägga in ditt personkort en gång i systemet, dvs tidigare användare har redan ett personkort. Har du ansökt om medel hos andra anslagsgivare som använder Researchweb har du redan ett personkort, och behöver därför inte skapa ett nytt. Ditt CV ska också läggas in på personkortet. Du hittar sedan ditt personkort och dina ansökningar under 'Mina ansökningar' och 'Mitt personkort'.

I toppmenyn hittar du knappen ”logga in”. Följ instruktionerna där. Är du ny användare var noga med att skriva dina uppgifter i personkortet så komplett som möjligt och var noga med att ange rätt e-postadress. Även medsökande i projektet ska skapa sina personkort i systemet. Uppgifterna i personkortet bör alltid vara aktuella, då uppgifterna där är granskarnas och samarbetspartners kontaktväg till dig. Din e-postadress är vägen som systemet informerar dig.


Supportfrågor av teknisk karaktär, besvarar även frågor kring publikationsmodulen och övriga delar av systemet (lägger ej in publikationer).
Mejl-supporten är tillgänglig vardagar kl 8-17.
E-post: support@researchweb.org


Enheten för tandvård - Region Skåne, from Enheten för tandvård - Region Skåne
http://researchweb.org/is/skanetandvard