Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 16 hits in 0.17 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Parodontal hälsa hos ungdomar/unga vuxna: en epidemiologisk studie bland 19-åringar i Skaraborg och Västra Götalandsregionen
Anna-Lena Östberg, FoU-centrum Skaraborg, VGFOUSKB-4390
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Tandköttsinflammation (gingivit) förekommer i varierande grad hos alla individer med egna tänder och obehandlad kan denna inflammation över tid medföra nedbrytning av tändernas stödjevävnader (parodontit) och tandförlust. Epidemiologisk dokumentation av parodontal hälsa/ohälsa hos ungdomar/unga vuxna i Sverige är ytterst begränsad och saknas helt för Skaraborg och Västra ...
researchweb.org/is/vgr/ansokan/4390
uct:4391 gave a hit
Granted and completed Parodontal hälsa hos ungdomar/unga vuxna: en epidemiologisk studie bland 19-åringar i Skaraborg och Västra Götalandsregionen
Anna-Lena Östberg, FoU-centrum Skaraborg, VGFOUSKB-5613
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Tandköttsinflammation (gingivit) förekommer i varierande grad hos alla individer med egna tänder och obehandlad kan denna inflammation över tid medföra nedbrytning av tändernas stödjevävnader (parodontit) och tandförlust. Epidemiologisk dokumentation av parodontal hälsa/ohälsa hos ungdomar/unga vuxna i Sverige är ytterst begränsad och saknas helt för Skaraborg och Västra ...
researchweb.org/is/vgr/ansokan/5613
uct:4391 gave a hit
Granted FoU-centrum
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, VGFOUSA-P-548701
Lokalbokning FoU-centrum, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Renovering
researchweb.org/is/vgr/ansokan/548701
uct:4391 gave a hit
Granted FoU-centrum
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, VGFOUSA-P-548711
Lokalbokning FoU-centrum, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Renovering
researchweb.org/is/vgr/ansokan/548711
uct:4391 gave a hit
Published Form/formulering/målgrupper, kommunikationsstrategi FoU Primärvården
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, 65451
Tillfällig testsida
Form/formulering/målgrupper Arbetsmaterial Planeringsverktyget, steg 6. Grafiska profiler, VGR verktyg e t c. Tillgänglighet. Kommentar EA: Viktigt att funktionshinder omfattas. Form Hemsida Personaltidning Nyhetsbrev Pressmeddelande Roller-up Affisch Rapport Powerpoint presentationer Formulering 1. Kommunikationspolicy för Västra Götalandsregionen 2. VGR:s visuella profil och grafiska ...
researchweb.org/is/vgr/document/65451
uct:4391 gave a hit
Published Instruktioner vid lokalbokning
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, 103791
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Till dig som lånar möteslokal hos oss Vi är glada att det är många som vill hyra våra lokaler. För att uthyrningen av lokalerna ska fungera tillsammans med vår ordinarie verksamhet, är det några saker som du som bokat lokalen är ansvarig för och några som kan vara bra att känna till då vi inte har någon vaktmästare/kanslist e d. och ingen möjlighet att erbjuda kontorsmaterial ...
researchweb.org/is/vgr/document/103791
uct:4391 gave a hit
Published Forskningsmetodik MFM330, kursseminarie 5: Medicinsk statistik.
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, 179761
Lokalbokning, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Medicinsk statistik Användande av beskrivande statistik. Kunskap om att välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen diskuteras med praktiska exempel (om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt). Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney’s test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek. Tillbaka till schema MFM330 Föreläsare: ...
researchweb.org/is/vgr/document/179761
uct:4391 gave a hit
Published Forskningsmetodik MFM330, kursseminarie 6: Kvalitativa metoder
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, 179791
Lokalbokning, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Kvalitativa metoder Empirisk-holistiska (kvalitativa) metoder: Introduktion till "kvalitativ forskning". Vilken kunskap kan vi få? Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod. Tillbaka till schema MFM330 Kurslitteratur Dagens föreläsarprogram: Föreläsare: Gun Rembeck, leg. barnmorska, med.dr., Marianne Jingroth, ...
researchweb.org/is/vgr/document/179791
uct:4391 gave a hit
Published Forskningsmetodik MFM330, kursseminarie 7: Forskningsmetodik-artikelgranskning
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, 179801
Lokalbokning, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Forskningsmetodik-artikelgranskning Tillbaka till schema MFM330 Kurslitteratur Dagens föreläsarprogram: Dagens föreläsare: Ingmarie Skoglund, distriktsläkare, med.dr. Susanne Bernhardsson, leg fysioterapeut, med.dr. Översikt över vetenskapsteori där centrala begrepp och sanningskriterier gås igenom. Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier ...
researchweb.org/is/vgr/document/179801
uct:4391 gave a hit
Published Forskningsmetodik MFM330, kursseminarie 8: Kommunikation och presentation
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, 179811
Lokalbokning, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Kommunikation och presentation Kommunikation och presentation av vetenskap: Muntlig och visuell presentationsteknik samt tips om posterpresentation. Att skriva en vetenskaplig artikel och välja passande tidskrift. Impactfaktor. Tillbaka till schema MFM330 Kurslitteratur Dagens föreläsarprogram: -Presentation/visuellt stöd vid föredrag. -Posterpresentation. -Ansöka om anslag. (föreläsare ...
researchweb.org/is/vgr/document/179811
uct:4391 gave a hit
Published Forskningsmetodik MFM330, kursseminarie 9: peer-to-peer seminarium
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, 179821
Lokalbokning, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Forskningsmetodik MFM330, kursseminarie 9: peer-to-peer seminarium Projektseminarie Tillbaka till schema MFM330 Gruppseminarier, projektplaner/peer-to-peer diskussion av egen och andra kursdeltagares projektplaner tillsammans med seminariegruppledare. Under dagen ges handledning i hur projekten ska registreras i FoU i VGR. Den den 10:e maj kl. 12.00 är sista inlämningsdag för 1:a versionen av ...
researchweb.org/is/vgr/document/179821
uct:4391 gave a hit
Published Forskningsmetodik MFM330, kursseminarie 10: Forskningsetik
Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, 179831
Lokalbokning, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Dagens tema: Forskningsetik Tillbaka till schema MFM330 Kurslitteratur Dagens föreläsarprogram: Föreläsare: Helen Elden, universitetslektor, medicine doktor, Barnmorska. Historiskt olika överenskommelser som berör forskningsetik. Översikt över internationella överenskommelser om forskningsetik. Aktuella svenska lagar och regler som berör forskning på människor och djur. ...
researchweb.org/is/vgr/document/179831
uct:4391 gave a hit
Completed Hur vårdar vi våra diabetespatienter i primärvården?
En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet

Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg, 3255
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
SAMMANFATTNING I Skaraborg upprättades ett lokalt register 1991–2004 kallat Skaraborgs Diabetes Register (SDR) för att studera förekomst av och insjuknande i diabetes. Patienter med diabetes bör erbjudas regelbundna rutinkontroller enligt nationella och lokala riktlinjer. Det är därför av intresse att studera hur patienter med diabetes tas om hand över tid. Retrospektiv kartläggning av ...
researchweb.org/is/vgr/project/3255
uct:4391 gave a hit
Completed Kommunikationsstrategier i FoU primärvård
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 64621
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Regionövergripande arbete för att skapa samordning i riktlinjer och stöd kring kommunikation och information inom FoU-verksamhet i Västra Götalandsregionens FoU-arbete för primärvård samt FoU-råd; FoU-rådet i Södra Älvsborg, FoU-rådet FyrBoDal, FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän, FoU-rådet i Skaraborg. Uppdraget tilldelades gruppen (se medarbetare) vid FoU-chefsmöte ...
researchweb.org/is/vgr/project/64621
uct:4391 gave a hit
Not updated Hitta forskningssatsningar för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 96851
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Projektuppdraget i detta utvecklingsprojekt innebar att utveckla en söktjänst som såväl kombinerade som separerade indexerade sökningar i regionens alla anslagsgivarsystem för hälso- och sjukvård. Söktjänsten baserades på att samtliga ansökningsformlär kopplas till den MeSH-databas som jag valt till utvecklingen av FoU i Sverige och som vi köpt in via Karolinska institutet (Sv/Eng). ...
researchweb.org/is/vgr/project/96851
uct:4391 gave a hit
  Ann Segerblom, Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
User account,
Regionens hus Skövde 541 80 Skövde 0500-47 85 94 eller 070-203 62 57
researchweb.org/is/vgr/user/4391
uct:4391 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgr/search?search=uct%3A4391&page=-1