Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 25 hits in 0.24 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

The application is not correctly completed (untitled)
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, VGFOUGSB-933407
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
researchweb.org/is/vgr/ansokan/933407
uct:8128 gave a hit
Completed Kommunikationsstrategier i FoU primärvård
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 64621
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Regionövergripande arbete för att skapa samordning i riktlinjer och stöd kring kommunikation och information inom FoU-verksamhet i Västra Götalandsregionens FoU-arbete för primärvård samt FoU-råd; FoU-rådet i Södra Älvsborg, FoU-rådet FyrBoDal, FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän, FoU-rådet i Skaraborg. Uppdraget tilldelades gruppen (se medarbetare) vid FoU-chefsmöte ...
researchweb.org/is/vgr/project/64621
uct:8128 gave a hit
Not updated Hitta forskningssatsningar för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen
Eva Almqvist, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götalandsregionen, 96851
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Projektuppdraget i detta utvecklingsprojekt innebar att utveckla en söktjänst som såväl kombinerade som separerade indexerade sökningar i regionens alla anslagsgivarsystem för hälso- och sjukvård. Söktjänsten baserades på att samtliga ansökningsformlär kopplas till den MeSH-databas som jag valt till utvecklingen av FoU i Sverige och som vi köpt in via Karolinska institutet (Sv/Eng). ...
researchweb.org/is/vgr/project/96851
uct:8128 gave a hit
Published Vad är FoU-rådet
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 39
Informationsdokument, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Vad är FoU-rådet? FoU-rådet har till uppgift att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i Göteborg & södra Bohuslän. FoU-rådet skall stimulera anställdas kreativitet och utveckling av ett kunskapsökande förhållningssätt i arbetet och bevilja medel för FoU-projekt. I FoU-rådet skall ingå representanter för SU, Kungälvs ...
researchweb.org/is/vgr/document/39
uct:8128 gave a hit
Published Ansökningar om projektmedel minskad sjukfrånvaro
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 2726
Tillfällig testsida
Ansökningar om projektmedel minskad sjukfrånvaro (bekräftade med blankett 1) Här listat alla ansökningar avseende särskilda medel fär minskad sjukfrånvaro. Ansökningarna presenteras uppdelade på varje separat FoU-råd (geografiskt skilda delområden i VGR). Genom att klicka på diarienumret kan man läsa sammanfattning och även mer detaljerad information om ansökan / projektet. ...
researchweb.org/is/vgr/document/2726
uct:8128 gave a hit
Published FoUU-enheten PV Göteborg
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 22261
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
researchweb.org/is/vgr/document/22261
uct:8128 gave a hit
Published Beviljade projektmedel
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 26241
Informationsdokument, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Beviljade projektmedel Från och med höst-terminens anslag år 2010 börjar vi indexera våra ansökningar med MeSH-termer. Inom en snar framtid kommer vi att erbjuda möjlighet till sökningar via den indexeringen på denna sida. Beviljade projektmedel redovisade terminsvis. H. 2009 V. 2010 V. 2009 H. 2008 V. 2008 V. 2007 H. 2007
researchweb.org/is/vgr/document/26241
uct:8128 gave a hit
Published Beviljade anslag
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 26311
Informationsdokument, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Beviljade anslag Här samlar vi rapporter angående beviljade anslag. Välj vilken typ av anslag du är intresserad av att titta på i vänstermenyn.
researchweb.org/is/vgr/document/26311
uct:8128 gave a hit
Published Beviljade projektmedel v. 2009
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 27151
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Beviljade projektmedel v. 2009 N = 20 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUGSB-44531Johansson Ewa-LenaSjukgymnastikenheten och Astma-AllergimottagningenUndersökning av bröstkorgsrörlighet hos patienter med Sensorisk hyperreaktivitet (SHR)85 000100 000 VGFOUGSB-44811Wichmann HenricSahlgrenska sektionen för klinisk nutritionCitrullin som ...
researchweb.org/is/vgr/document/27151
uct:8128 gave a hit
Published Beviljade medel för projekt minskad sjukfrånvaro 2010
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 27161
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Beviljade ansökningar "Medel för minskad sjukfrånvaro 2010" Antal ansökningar N = 5 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUGSB-104771Darfeldt KristinaBräcke Diakoni, Habiliteringen BräckeVad avgör om en person med ADHD kan komma ut i arbete?222 000222 000 VGFOUGSB-104861Hou LindaNeurorehabilitering, Högsbo, SU/sKartläggning av Arbetssituationen ...
researchweb.org/is/vgr/document/27161
uct:8128 gave a hit
Published Beviljade projektmedel 2008
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 31741
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Beviljade projektmedel v. 2008 N = 20 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUGSB-13311Svensson ErikBakteriologiska laboratoriet Avd. för klinisk bakteriologiTuberkulosepidemiologi i Västsverige studerat med MIRU-VNTR och kliniska smittspårningsdata38 000100 000 VGFOUGSB-13352Stenberg LisaOrtopeden SU"Smärtmekanismer och radiologisk diagnostik vid ...
researchweb.org/is/vgr/document/31741
uct:8128 gave a hit
Published Beviljade projektmedel h. 2008
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 31801
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Beviljade projektmedel h. 2008 N = 14 DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)Äskat belopp(kr) VGFOUGSB-24921Grill SusanSjukgymnastik, SU/Östra, infektionFysisk funktion hos patienter med erysipelas/rosfeber.50 00093 530 VGFOUGSB-25311Andersson ThomasSahlgrenska universitetssjukhuset avd 31Upplevd hälsa efter pankreaskirurgi50 00070 000 VGFOUGSB-26421Wiklund ...
researchweb.org/is/vgr/document/31801
uct:8128 gave a hit
Published Vad är FoU-rådet? + ledamöter
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 39841
Informationsdokument, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Vad är FoU-rådet? FoU-rådet har till uppgift att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i Göteborg & södra Bohuslän. FoU-rådet skall stimulera anställdas kreativitet och utveckling av ett kunskapsökande förhållningssätt i arbetet och bevilja medel för FoU-projekt. I FoU-rådet skall ingå representanter för SU, Kungälvs ...
researchweb.org/is/vgr/document/39841
uct:8128 gave a hit
Published Sök FoU-medel
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 39851
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Allmän information Denna sida är uppdaterad 2014-12-16 Målsättning Ändamålet med de lokala FoU-medlen är att stimulera till kreativitet och utveckling av ett kunskapssökande förhållningssätt i vårdarbetet. FoU-medlen skall i första hand stimulera till forskning inom områden som traditionellt inte varit forskningsaktiva (t ex omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, primärvård, ...
researchweb.org/is/vgr/document/39851
uct:8128 gave a hit
Published Vad kan jag söka för?
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 39861
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän

Vad kan jag söka för

Du kan söka medel för att bekosta enskilda projekt (fasta ansökningstillfällen). Du kan också söka för följande, där ansökningarna bedöms löpande under året: Etikprövningstillstånd Statistikkonsult Språkgranskning Publiceringsstöd Kostnader för konferensavgift, resa och hotell i samband med vetenskaplig presentation vid kongress ...
researchweb.org/is/vgr/document/39861
uct:8128 gave a hit
Published Ansökningsperioder. NY
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 39881
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Ansökningsperioder Ansökningsperiod våren 2014 är 1 mars - 1 april. Sista dagen har vi telefonsupport fram till kl 17.00. OBS! Blankett 1 skall vara rådet tillhanda senast 2014-04-08. Sänd med externpost, poststämpel gäller. För övriga ansökningar gäller att de kan göras löpande under hela året. Du kan vända dig till din representant i FoU-rådet (namnet får du genom att klicka ...
researchweb.org/is/vgr/document/39881
uct:8128 gave a hit
Published Tips & Råd
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 39891
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Tips & Råd Här följer tips och råd för att underlätta ditt arbete med din ansökan. För att öka dina chanser att få medel beviljade är det bra om du tänker på följande: Läs igenom alla anvisningar på hemsidan. Börja och skriv din ansökan i tid. På hemsidan Infovoice finns mycket bra information och ytterligare tips på hur du kan formulera dig i din ansökan. När du arbetar i ...
researchweb.org/is/vgr/document/39891
uct:8128 gave a hit
Published Sök bland alla beviljade projekt hos Lokala FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 51281
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Urval för beviljade anslag du är intresserad av: Välj att avgränsa till ansökningsperiod:: - år - utan datum angivet 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - halvår - vår sommar höst vinter - kvartal - första andra tredje fjärde Sök fritt i texter från ansökningarna: Just nu finns 0 beviljade anslag som stämmer överens med ditt urval.Inga beviljade anslag hittas ...
researchweb.org/is/vgr/document/51281
uct:8128 gave a hit
Published Anvisningar
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 121391
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Anvisningar Läs igenom informationen på hemsidan. Du hittar viktig information under varje område du kan söka medel för. Vad kan jag söka för? Skicka in blankett 1 För att din ansökan skall anses som giltig, skall blankett 1 (blir tillgänglig för utskrift först då elektronisk ansökan är slutförd) med originalunderskrifter av dig, din chef och eventuell handledare vara rådet ...
researchweb.org/is/vgr/document/121391
uct:8128 gave a hit
Published Beviljade projektmedel till primärvård Göteborg och Södra Bohuslän 2013
Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland, 131141
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Beviljade ansökningar till Primärvården Göteborg och Primärvården Södra bohuslän (6 st) DiarieTitelSökandeSökta medelBeviljade medel VGFOUGSB-298321Effekter av målrelaterad ersättning i primärvården på kvaliteten i diabetesvården, registreringsbeteende och faktiska utfall – en registerbaserad studieHelena Ödesjö109 140109 000 VGFOUGSB-305881Tidig, korta och obokade ...
researchweb.org/is/vgr/document/131141
uct:8128 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgr/search?search=uct%3A8128&page=-1