FoU-rådet Skaraborg | Unit

FoU-rådet Skaraborg

Unit information

name:
FoU-rådet Skaraborg
description:
FoU-rådet Skaraborg fördelar forskningsanslag inom primärvård och tandvård i Skaraborg och Skaraborgs Sjukhus. Internt kundnummer vid internfakturering: I71102
address:
Regionens Hus, Stationsgatan 3
zip code and city:
541 80 Skövde
phone:
0500-47 85 94
e-mail:
url-link:
http://www.vgregion.se/fouskaraborg
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

FoU-rådet Skaraborg har till uppgift att ge förutsättningar och verka för forsknings- och utvecklingsarbete, samt stimulera till kreativitet och utveckling av ett kunskapssökande förhållningssätt.

FoU-rådet Skaraborg består av medlemmar från primärvården och tandvården i Skaraborg, Skaraborgs Sjukhus samt Skaraborgsinstitutet.

FoU-rådet Skaraborg är i övrigt ett forum för samverkan i gemensamma FoU-frågor.

FoU-rådet Skaraborgs viktigaste uppgifter är att:

Inriktning för fördelning av anslag som tilldelats till FoU-rådet Skaraborg från regionen bygger på förutom HSS riktlinjer, på den policy för FoU som fastställt för dels primärvården i Skaraborg, dels för Skaraborgs Sjukhus.

FoU-rådet Skaraborg prioriterar stöd till gemensamma projekt mellan Skaraborgs Sjukhus och primärvården i Skaraborg.

Kanslifunktionen för det FoU-rådet Skaraborg är förlagt till FoU-centrum Skaraborg. Ett samarbete/samverkan sker med Skaraborgs Sjukhus FoU-centrum.

I kanslifunktionen ingår bl a att informera om ansökningsförfarandet, löpande hantering av ansökningshandlingar, verkställa beslut om utbetalningar och förfrågningar i samband med dessa.

Unit is updated | updated: 2019-06-12 by Ann Segerblom |

FoU-rådet Skaraborg | Unit, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgr/unit/29