FoU-centrum Skaraborg | Unit

FoU-centrum Skaraborg

Unit information

name:
FoU-centrum Skaraborg
description:

Primärvård i samarbete med tandvård.

Primärvård:
FoU-arbete och verksamhetsuppföljning med hjälp av datajournalen, speciellt fokus på läkemedelsförskrivning.
Metoder för att ta hand om patienter med risk för hjärtkärlsjukdom.
Handledning av ST-läkare under projektarbete.

Tandvård:
Ett flertal FoU-projekt bedrivs t. ex. munhälsa hos små barn och ungdomar, implantatstudier.
Genom epidemiologisk registrering beskrivs munhälsa hos barn och vuxna.

Länk till FoU-centrum Skaraborg

address:
Regionens hus, Stationsgatan 3
zip code and city:
541 80 Skövde
phone:
0500-47 85 94
e-mail:
url-link:
http://www.vgregion.se/fouskaraborg
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Verksamhetsidé
FoU-centrum ska stimulera,
skapa förutsättningar och
vara ett föredöme för forskning,
utveckling och utbildning.

Alla forskning och utveckling
ska baseras på vetenskaplig
metodik.

Arbetet ska bidra till att
primärvården och tandvården utvecklas
och blir attraktiva arbetsplatser.

Hemsida: www.vgregion.se/fouskaraborg

Unit is updated | updated: 2019-06-12 by Ann Segerblom |

FoU-centrum Skaraborg | Unit, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgr/unit/61