User account for Henrik Bergman

Henrik Bergman, Rättspsykiatri workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Henrik Bergman
profession:
Fysioterapeut
email:

Work

department:
Sahlgrenska universitetssjukhuset område 2 Rättspsykiatri
workplace:
Rågårdsvägen 5
phone number:
031-34210 00
city:
424 57 Gunnilse
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (1)

Education (free text)

1994-96,
1997-98 Sjukgymnastprogrammet, Vårdhögskolan, Göteborg

1996 30 hp Grundkurs i praktisk filosofi, Göteborgs universitet (GU)

1999 Handledarutbildning, Vårdhögskolan, Göteborg

1999 Fördjupningskurs i neuropsykologi, sjukgymnastiken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

2001 7,5 hp Perspektiv på neurosjukvård, GU

2002 Certifieringsutbildning i Stress och arbetsmiljöprofilsbedömning, Profdoc work AB, Stockholm

2005 15 hp Strokesjukvård, GU

2009 7,5 hp Kvantitativ metod och statistik, GU

2010 7,5 hp Kvalitativa metoder, GU,

2010 15 hp självständigt arbete i Fysioterapi (magisterarbete)

2012 15 hp Ämnesfördjupn i fysioterapi

2013 Antagen till forskarutbildning vid inst för Neurovetenskap och Fysiologi, GU.

2015 8 hp Introduction to research, GU.

2017 7,5 hp Fysisk aktivitet som prevention, FYSS/FaR, Karolinska Institutet, Stockholm.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 2 - Rättspsykiatri workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2011
Företag - Övrigt Show info
Fungera Göteborg AB

100% 2003 2011
Företag - Övrigt Show info
Feelgood Medical

100% 2000 2003
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Arbetsterapi och Fysioterapi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 1998 2000

Grants

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (574261) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
110 000 SEK
Henrik Bergman, Helle Wijk, Roland Thomeé, Annelie Gutke, Alessio Degl Innocenti

2015, Fysisk träning inom Rättspsykiatrisk vård - vårdpersonals uppfattning

ALF-medel Västra Götalandsregionen (432551) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 100 000 SEK
Henrik Anckarsäter, Thomas Nilsson, Alessio Degl Innocenti, Sebastian Lundström, Nóra Kerekes, et al.

2014, Aggressivt antisocialt beteende (AAB): bakgrundsfaktorer, longitudinell utveckling, kriminalitet och behandling Aggressive antisocial behaviour (AAB): susceptibility factors, longitudinal development, criminal behaviour and treatment

2000-11 Regelbundet undervisat grupper av personliga assistenter till brukare med neurologiska skador och sjukdomar i förflyttningsteknik, kontrakturprofylax och rehabiliteringsinriktat arbetssätt.

2004-13 Klinisk handledare för sjukgymnaststudenter termin 4 och termin 6, Sjukgymnastprogrammet, GU.

2005-11 Undervisning: Patientdemonstrationer inom kursen Sjukgymnastik vid neurologiska skador och sjukdomar, Termin 4, Sjukgymnastprogrammet, GU.

2007-10 Undervisning, bitr kursansvar i kursen Sjukgymnastik i hälsofrämjande syfte, termin 2, Sjukgymnastprogrammet, GU.

2015 XXXIVth International Congress of Law and Mental Health, Wien, Österrike. Speaker: Physical performance, Health and Aggression in Forensic Psychiatric Care 150716 (150712-17)

2015- Över 20 föreläsningar om fysisk träning vid psykossjukdom med särskild tillämpning inom teambaserad psykiatri, såsom rättspsykiatri. Internutbildning inom verksamhet rättspsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhusets övriga psykiatriverksamheter, temadagar inom VGR mm.

Information is reliable | updated 2019-03-18 by Henrik Bergman |

User account for Henrik Bergman, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgr/user/26701