User account for My Engström

My Engström, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Kirurgi Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Sektion omvårdnad avancerad nivå workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Basic information

name:
My Engström
profession:
Universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot kirurgisk vård, förenad med befattning som sjukskö
email:

Work

department:
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
workplace:
Box 100
phone number:
0766-185692
city:
40530 GÖTEBORG
country:
SVERIGE

Article - Peer reviewed scientific (16)

 1. Journal of trauma nursing : the official journal of the Society of Trauma Nurses 2018:25(4):233-241.
  Web of Science® citations 0

 2. [»Genvägen« – ingen senväg på vägen mot docentur.]
  Andréll P, Engström M, Finizia C.
  Lakartidningen 2018:115
 3. Risstad H, Kristinsson JA, Fagerland MW, le Roux CW, Birkeland KI, Gulseth HL, Thorsby PM, Vincent RP, Engström M, Olbers T, Mala T.
  Surg Obes Relat Dis 2017:13(9):1544-1553.
  Web of Science® citations 15
 4. Dillström M, Bjerså K, Engström M.
  Journal of Surgical Research 2017:209:199-205.
  Web of Science® citations 2
 5. Morseth M, Hanvold S, Ro O, Risstad H, Mala T, Saltyte Benth J, Engström M, Olbers T, Henjum S.
  Obesity Surgery 2016:26(3):588-94.
  Web of Science® citations 10
 6. Risstad H, Søvik T, Engström M, Aasheim E, Fagerland M, Fagevik Olsén M, Kristinsson J, le Roux C, Bøhmer T, Birkeland K, Mala T, Olbers T.
  JAMA surgery 2015
  Web of Science® citations 69
 7. Søvik TT, Karlsson J, Aasheim ET, Fagerland MW, Björkman S, Engström M, Kristinsson J, Olbers T, Mala T.
  Surg Obes Relat Dis 2013:9(5):641-7.
  Web of Science® citations 24
 8. Søvik TT, Aasheim ET, Taha O, Engström M, Fagerland MW, Björkman S, Kristinsson J, Birkeland KI, Mala T, Olbers T.
  Ann Intern Med. 2011:155(5):281-91.
  Web of Science® citations 96
 9. Engström M, Forsberg A.
  Int J Qual Stud Health Well-being 2011:6(1)
  Web of Science® citations 26
 10. Søvik TT, Taha O, Aasheim ET, Engström M, Kristinsson J, Björkman S, Schou CF, Lönroth H, Mala T, Olbers T.
  Br J Surg 2010:97(2):160-6.
  Web of Science® citations 82
 11. Aasheim ET, Björkman S, Søvik TT, Engström M, Hanvold SE, Mala T, Olbers T, Bøhmer T.
  Am J Clin Nutr. 2009:90(1):15-22.
  Web of Science® citations 149

Education (free text)

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa - Sektion omvårdnad avancerad nivå workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
100% 2017
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Kirurgi Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Kombinationsanställning Kirurgi/Sahlgrenska

20% 2017
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Gästlektor

20% 2016
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Kirurgi Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Placering; Gast.lab.

100% 2004
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Kirurgi Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Placering; GEA

100% 2003 2004
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Kirurgi Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Placering: KAVA, Kirurgen SU/Mölndal

100% 2001 2003

Grants

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (866541) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
93 000 SEK
Thomas Andersson, My Engström, Kristofer Bjerså

2018, Självskattad återhämtning och systemisk inflammation i samband med ERP-strukturerad pankreaskirurgi

ALF-medel Västra Götalandsregionen (717741) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 500 000 SEK
Torsten Olbers, Jovanna Dahlgren, Kajsa Järvholm, My Engström

2017, Kliniska utfallsstudier inom obesitaskirurgi- optimera effektivitet och säkerhet

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (765351) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
109 000 SEK
My Engström, Torsten Olbers, Monika Fagevik Olsén

2017, Att leva som obesitasopererad - och vad hälso- & sjukvården bör veta.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (662961) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
227 000 SEK
Malin Werling, Cecilia Björkelund, Anna Elmered, Karin Mossberg, Björn Eliasson, et al.

2016, BASUN Risk för undernäring, metabol skelettsjukdom, negativa mag- och tarmsymtom samt viktrecidiv efter obesitasbehandling - relaterat till socioekonomi och psykiatrisk hälsa.

Svenska Läkaresällskapet (502001) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
300 000 SEK
Malin Werling, Björn Eliasson, Lars Fändriks, Cecilia Björkelund, Fredrik Bäckhed, et al.

2015, BASUN Risks for malnutrition, metabolic bone disease and impaired oral health after obesity treatments - interaction with gastrointestinal microbiota, psychiatric morbidity and socioeconomics

Svenska Läkaresällskapet (505821) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
175 000 SEK
Malin Werling, Björn Eliasson, Magnus Simrén, Lars Fändriks, Fredrik Bäckhed, et al.

2015, BASUN Risks for malnutrition, metabolic bone disease and impaired oral health after obesity treatments - interaction with gastrointestinal microbiota, psychiatric morbidity and socioeconomics

ALF-medel Västra Götalandsregionen (542311) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 200 000 SEK
Torsten Olbers, Anders Thorell, Ingmar Näslund, Hans H Lönroth, Christina Biörserud, et al.

2015, BEST- Bypass Equipoise Sleeve Trial- a nationwide registry based randomized clinical trial and other investigations to optimize efficacy and safety of bariatric surgery

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (566431) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
227 000 SEK
Malin Werling, Cecilia Björkelund, Anna Elmered, Karin Mossberg, Björn Eliasson, et al.

2015, BASUN Risk för undernäring, metabol skelettsjukdom, negativa mag- och tarmsymtom samt viktrecidiv efter obesitasbehandling - relaterat till socioekonomi och psykiatrisk hälsa.

ALF-medel Västra Götalandsregionen (435641) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
850 000 SEK
Carel le Roux, Erik Johnsson, Hans H Lönroth, Lars Fändriks, My Engström

2014, The Potential of Octreotide as an Adjunct in Optimising Body Weight and Nutritional Status following Curative Surgery for Cancer of the Upper Gastrointestinal Tract.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (383981) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
205 000 SEK
Malin Werling, Lars Fändriks, Björn Eliasson, Hans H Lönroth, Cecilia Björkelund, et al.

2013, BASUN (Bariatrisk kirurgi - substitutionsbehandling och nutritionsstatus)

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (393831) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
110 000 SEK
Anna Laurenius, My Engström

2013, Dumpingsyndromet efter gastric bypass för behandling av sjuklig fetma - komplikation eller önskvärd mekanism?

ALF-medel Västra Götalandsregionen (144381) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
575 000 SEK
Marianne Quiding-Järbrink, Michael Hermansson, Ulrika Smedh, Lars-Erik Hansson, Lars Börjesson

2010, Immune evasion mechanisms in gastrointestinal adenocarcinomas Mekanismer hos gastrointestinala adenocarcinom för att undvika immunförsvaret

ALF-medel Västra Götalandsregionen (151481) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
475 000 SEK
Hans H Lönroth, Per Björklund, My Engström, Lars Fändriks, Anna Laurenius, et al.

2010, Bariatrisk kirurgi och det metabola syndromet /Bariatric surgery and the metabolic syndrome

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (86681) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
50 000 SEK
My Engström, Anna Forsberg, Torsten Olbers, Hans H Lönroth, Jan Karlsson

2009, Livskvalitet före och efter obesitaskirurgi med fördjupad uppföljning av patienterna med otillräcklig viktnedgång - en kvantitativ och kvalitativ studie.

ALF-medel Västra Götalandsregionen (11327) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
362 000 SEK
Lars Fändriks, Anna Casselbrant, Anders Edebo, My Engström, Erik Johnsson, et al.

2007, Gastroesofageal sjukdom ur ett kirurgiskt och patofysiologiskt perspektiv Gastroesophageal disease from a surgical and pathophysiological perspective

ALF-medel Västra Götalandsregionen (11866) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
384 000 SEK
Hans H Lönroth, Per Björklund, My Engström, Lars Fändriks, Anna Laurenius, et al.

2007, The mechanisms behind maintained weight-reduction and metabolic control following obesity surgery

ALF-medel Västra Götalandsregionen (11887) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
301 000 SEK
Charles Taft, Jarl S Torgerson, Caterina Finizia, Johan Gelin, Mia Johansson, et al.

2007, Livskvalitetsforskning i klinisk och epidemiologisk tillämpning: ett tvärvetenskapligt projekt kring hälsorelaterad livskvalitet och mental anpassning på många vårdområden. Quality of life research in clinical and epidemiological application: a multidisciplinary project on health-related quality of life and mental adjustment in many healthcare settings.

ALF-medel Västra Götalandsregionen (5028) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
540 000 SEK
Suzanne Dickson, Torsten Olbers, Hans H Lönroth, Staffan Edén, Per Björklund, et al.

2005, The role of stomach-derived ghrelin in the regulation of fat mass

Additional information

Fr.o.m 1/7-2017; Översjuksköterska; Kirurgi, SU/Sahlgrenska
Information is reliable | updated 2019-04-08 by My Engström |

User account for My Engström, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgr/user/5830