User account for Ulla Hellstrand Tang

Ulla Hellstrand Tang, Ortopedteknik och sterilteknik workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Ulla Hellstrand Tang
profession:
Leg. överortopedingenjör
email:

Work

department:
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
workplace:
Falkenbergsg 3
phone number:
+46313438147,+46706397913
city:
412 85 Göteborg
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
I uppdraget som FOUUI strateg (forskning och utveckling, utbildning, innovation) ingår att jag håller föredrag för patientorganisationer, studenter, vårdgivare och forskare.
orientation/description:
Erfaren föreläsare med pedagogiska meriter.

Tutor

target group and cost:
I mitt uppdrag som FOUUI strateg ingår att handleda kolleger och ortopedingenjörer i förbättringsarbete. När masterutbildning startar finns jag som resurs som handledare. Avser att handleda doktorander.
Kursledare för artikelgranskning.
orientation/description:
Handledarkompetens

Doctoral Thesis (1)

 1. Göteborg: Göteborgs Universitet; 2017.

Article - Peer reviewed scientific (5)

Book Chapter (1)

 1. Hellstrand Tang U, Roy T.
  Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Polen: Studentlitteratur; 2018, pp 100-105. ISBN 9789144090849.

Conference Paper - Peer reviewed (20)

 1. Hellstrand S, Hellstrand Tang U.
  Warzawa: 7th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services.; 2019.
 2. Hellstrand Tang U, Edlund Å, Alnemo J, Sundberg L, Hellstrand S, Tranberg R, Zügner R.
  Warzawa: 27th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Service; 2019.
 3. Hellstrand Tang U, Edlund Å, Leif S, Stefan H, Zügner R, Roy T.
  Helsingfors: 3rd Nordic Diabetic Foot Symposium; 2018.
 4. Köpenhamn: The 11th Nordic Prosthetist and Orthotist Congress; 2018.
 5. Rusaw D, Hellstrand Tang U, Anton J, Gustav J, Erica N.
  Köpenhamn: The 11th Nordic Prosthetist and Orthotist; 2018.
 6. Edlund Å, Tranberg R, Hellstrand Tang U.
  Köpenhamn: The 11th Nordic Prosthetist and Orthotist Congress; 2018.
 7. Hellstrand Tang U, Alnemo J, Attvall S, Stålgren B, Sundberg L, Tranberg R.
  Köpenhamn: 2nd Nordic Diabetic Foot Symposium; 2016.
 8. Great Malvern, England: 16th Malvern Diabetic Foot Conference; 2016.
 9. Hellstrand Tang U, Asteberg S, Dahlström C, Ålund M.
  Malmö: 1st Nordic Diabetic Foot Symposium; 2016.
 10. Hellstrand Tang U, Hellstrand S, Zügner R, Tranberg R.
  Reykjavik: Nordisk Ortopedteknisk Konferens; 2015.
 11. Hellstrand Tang U, Lisovskaja V, Zügner R, Tranberg R.
  Reykjavik: Nordisk Ortopedteknisk Konferens; 2015.
 12. Oslo: Health Promoting Hospital; 2015.
 13. Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Tranberg R.
  Bratislava: 12th conference of the Diabetic Foot Study Group; 2014.
 14. Hellstrand Tang U, Tranberg R, Simonsson J, Degerskär M, Holm R, Jansson J, Fries K, Åkerström M, Hagberg K, Zügner R, Olsson J, Siegenthaler J.
  Hyderabad: International Conference of Prosthetics and Orthotics; 2013.
 15. Hellstrand Tang U, Zugner R, Tranberg R.
  Benares Hindu University, Varanasi, India: Presentation to postgraduate students Department of General Surgery, Institute of Medical Science. Benares Hindu University, Varanasi, India; 2013.
 16. Hellstrand Tang U, Zügner R, Tranberg R.
  Hyderabad: International Society of Prosthetics and Orthotics; 2013.
 17. Tang U, Zügner R, Tranberg R.
  Lilleström: In Nordisk Ortopedteknisk Konferens; 2012.
 18. Tang U, Zügner R, Tranberg R.
  Noordwijkerhout: The 6th International Symposium on the Diabetic Foot; 2011.
 19. Tang U, Zügner R, Millesten B, Tranberg R.
  Göteborg: Seventh SICOT/SIROT; 2010.
 20. Tang U, Wickbom L.
  Göteborg: Nordisk Ortopedteknisk Konferens; 1997.

Conference Poster (10)

 1. Göteborg: European Wound Management Association; 2019.
 2. Hellstrand Tang U, Edlund Å, Sundberg L, Hellstrand S, Zügner R, Tranberg R.
  Göteborg: 8th International Symposium on the Diabetic Foo; 2019.
 3. Dittmer B, Hellstrand Tang U, Olsson J, Zügner R, Tranberg R.
  Stuttgart: 13th Conference of the Diabetic Foot Study Group; 2016.
 4. Hellstrand Tang U, Siegenthaler J, Zügner R, Tranberg R, Zügner R, Hagberg K.
  Haag: 7th International Symposium on the Diabetic Foot; 2015.
 5. Siegenthaler J, Hellstrand Tang U, Hagberg K, Zügner R, Holm R, Åkerström M, Tranberg R.
  Haag: 7th International Symposium on the Diabetic Foot; 2015.
 6. Haag: 7th International Symposium on the Diabetic Foot; 2015.
 7. Hellstrand Tang U, Siegenthaler J, Simonsson J, Zügner R, Tranberg R.
  Göteborg: Health Promoting Hospital International Conference,; 2013.
 8. Hellstrand Tang U, Siegenthaler J, Simonsson J, Zügner R, Tranberg R.
  Sitges: XI. Diabetic Foot Study Group; 2013.
 9. Zügner R, Tang U, Tranberg R.
  Hyderabad: International Society of Prothetics and Orthotics; 2013.

Report (2)

 1. Östensson C, Johansson K, Insulander L, Jonsson V, Löndahl M, Sergu-Bogdan C, Jansson S, Gustafsson S, Hellstrand Tang U.
  Sveriges Kommuner och Landsting; 2018.
 2. Folestad A, Pettersson A, Eliasson B, Carlsson B-M, Carlsson B, Hansson C, Gustavsson-Karlsson C, Jägeblad G, Lexén I, Foweling J, Edwall L-L, Mattsson M, Studahl M, Tang U.
  2008.

Manuscripts, not yet accepted

Hellstrand, S. and U. Hellstrand Tang (2019). "A new approach to quantifying the sustainability effects of health care – applied to the diabetic foot." Submitted.

Hellstrand, S., L. Sundberg, J. Karlsson, R. Zügner, R. Tranberg and U. Hellstrand Tang (2019). "Measuring sustainability in health-care: an analysis of two systems providing insoles to patients with diabetes." Submitted.

Scientific publications

Scientific publication

Hellstrand Tang U, Sigenthaler J, Hagberg K, Karlsson J, and Tranberg R. Foot anthropometrics in individuals with diabetes compared with the general Swedish population - implications for shoe design. The Foot and Ankle Online Journal 2017; 10.

Hellstrand Tang U, Tranberg R, Zügner R, Karlsson J, Lisovskaja V, Siegenthaler J, et al. The D-Foot, for prosthetists and orthotists, a new eHealth tool useful in useful in risk classification and foot assessment in diabetes. The Foot and Ankle Online Journal 2017; 10.

Hellstrand Tang, Ulla. The Diabetic Foot - assessment and assistive devices. Thesis. 2017. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/50860 accessed 2017-03-06

Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, and Tranberg R, Comparison of plantar pressure in three types of insole given to patients with diabetes at risk of developing foot ulcers – A two-year, randomized trial. Journal of Clinical & Translational Endocrinology, 2014. 1(4): p. 121-132.

Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, and Tranberg R. Foot deformities, function in the lower extremities, and plantar pressure in patients with diabetes at high risk to develop foot ulcers. Diabetic Foot & Ankle 2015; 6

Book and report

Sko och ortos, kapitel i boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna”, s 100-105. Redaktörer: Magnus Karlsson, Harald Roos och Jón Karlsson. Studentlitteratur. 2018.

Karlsson M, Karlsson J, Roos H, Ackermann P, Adolfsson L, Aspenberg P, et al. Ortopedi. 1 ed., Lund: Studentlitteratur. 2018. Hellstrand Tang Ulla, Tranberg Roy.  Kapitel Ortopedteknik

Sveriges Kommuner och Landsting. Fotundersökning vid diabetes - Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes, Östensson, C.-G., et al.,. 2018.

Abstracts and posters , referee

Åsa Edlund, Ulla Hellstrand Tang, Malin Fors, Johan Olsson, John Alnemo, Angela Möller, Ortopedteknik, Leif Sundberg. Digital fotkoll vid diabetes. FOUUI dag, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Gothenburg. 2018.

Hellstrand Tang, U. et al. Patients access to interventions aimed to prevent diabetic foot ulcers. 3rd Nordic Diabetic Foot Symposium, 2018. Helsinki. Finland.

Hellstrand Tang, U. Current situation of care in the Nordic countries: Status and future perspective based on  objektives set in the NDF meeting. Sweedn. . 3rd Nordic Diabetic Foot  Symposium, 2018. Helsinki. Finland.

Hellstrand Tang U. The Diabetic Foot - Assessment and assistive devices. The 11th Nordic Prosthetist and Orthotist Congress 2018. Copenhagen.

Rusaw D, Hellstrand Tang U, Johannesson A, Jarl G, and Norden E. Practice Guidelines in O&P. The 11th Nordic Prosthetist and Orthotist Congress 2018. Copenhagen.

Edlund ÅM, Tranberg R., and Hellstrand Tang U. Patienters uppfattning om D-Foot, ett webprogram vid fotundersökning av patienter med diabetes. The 11th Nordic Prosthetist and Orthotist Congress 2018. Copenhagen.

Hellstrand Tang U. The Diabetic Foot – assessment and assistive devices. Kvalitetsseminarium, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 20171116

Hellstrand Tang U. D-Foot, an eHealth tool for foot assessment and risk stratification in patients with diabetes. Kvalitetsseminarium, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 20171116.

Hellstrand Tang U. Den innovative medarbetaren. Urologidagarna, Göteborg, 2017.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Attvall S, Stålgren B, Sundberg L, Tranberg R, et al. D-Foot, a Swedish example of foot screening and risk classification. in 2 nd Nordic Diabetic Foot Symposium. 2016. Copenhagen, Denmark.

Dittmer B, Hellstrand Tang U, Olsson J, Zügner R, Tranberg R. Evaluation of D-Foot, a tool to identify the risk factor foot deformity in diabetes. In 13 th Conference of the Diabetic Foot Study Group, 2016. Stuttgart, Germany.

Hellstrand Tang, Ulla. The role of apps in diabetic foot education: Lessons from Sweden. The 16 th Malvern Diabetic Foot Conference. 2016. Great Malvern. England.

Hellstrand Tang U, Hellstrand S, Zügner R, and Tranberg R. Prevention of foot ulcer, a sustainable approach. In Nordisk Ortopedteknisk Konferens. 2015. Reykjavik, Island.

Hellstrand Tang U, Lisovskaja V, Zügner R, and Tranberg R. Prevention of foot complication in diabetes. in Nordisk Ortopedteknisk Konferens. 2015. Reykjavik, Island.

Hellstrand Tang U, Siegenthaler J, Tranberg R, Zügner R, and Hagberg K. D-Foot, an eHealth tool for foot assessment and risk stratification in patients with diabetes. In 7th International Symposium on the Diabetic Foot. 2015. The Hague.

Siegenthaler J, Tang U, Hagberg K, Zügner R, Holm R, Åkerström M, et al. Reliability of the diabetic foot screening protocol, D-Foot. A digital and clinical risk stratification tool for Orthotists. In 7th International Symposium on the Diabetic Foot. 2015. The Haug.

Alnemo J and Hellstrand Tang U. MyFoot, diabetes: an eHealth tool for the diabetic foot. In Health Promoting Hospital 2015 - 23rd HPH Conference. 2015. Oslo.

Alnemo J and Hellstrand Tang U. Self-screening of the foot with the app ”MyFoot, diabetes”. In 7th International Symposium on the Diabetic Foot. 2015. The Haug.

Siegenthaler J and Hellstrand Tang U. D-Foot, eHälsoverktyg för för prevention av fotsår vid diabetes. Kvalitetsdagarna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2015. Göteborg.

Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, och Tranberg R. A two-year randomised trial comparing plantar pressure from three types of insoles. In 12th conference of the Diabetic Foot Study Group. 2014. Bratislava, Slovakia.

Siegethaler J, Hellstrand Tang U, och Tranberg R. Anthropometric data of foot in a cohort of people with diabetes compared with a general population – a desriptive study. In 12th conference of the Diabetic Foot Study Group. 2014. Bratislava, Slovakia.

Hellstrand Tang U, Asteberg S, Dahlström C, och Ålund M. Diabetesfotteamet Mölndals sjukhus. In Ortopedteknik 2014. 2014. Göteborg, Sverige.

Hellstrand Tang U, Asteberg S, Dahlström C, och Åund M. The multidisciplinary foot team, Dept. of Orthopaedics, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg. In 1st Nordic Diabetic Foot Symposium. 2014. Malmö, Sweden.

Hellstrand Tang U, Siegenthaler J, Simonsson J, Zügner R, och Tranberg R, Keep on walking. D-Foot: a tool for risk evaluation of the diabetic foot. In Health Promoting Hospital International Conference, HPH.. 2013: Gothenburg, Sweden.

Hellstrand Tang U, Siegenthaler J, Simonsson J, Zügner R, och Tranberg R, A protocol for the evaluation of the diabetic foot, the D-Foot protocol for orthotists. In XI. Diabetic Foot Study Group, Sitges, Spain, 20 – 22.September 2013. 2013.

Hellstrand Tang U, Tranberg R, Degerskär M, Holm R, Jansson J, Fries K, et al. The project D-Foot, a tool for evaluation of the diabetic foot. In International Conference of Prosthetics and Orthotics, ISPO. 2013. Hyderabad, India.

Tang U, Zügner R, och Tranberg R, Plantar pressure, comparison of three types of insoles provided to patients with diabetes who are at risk of developing ulcers. In Presentation to postgraduate students Department of General Surgery, Institute of Medical Science. 2013: Benares Hindu University, Varanasi, India.

Tang U, Zügner R, och Tranberg R. Effectiveness of insoles in preventive treatment of diabetic patients. In ISPO 2013. 2013. Hyderabad, India.

Zügner R. Tang U, Tranberg R. Gait Pattern and Mobility in patients with Diabetes. A two-year follow up study. In ISPO 2013. 2013. Hyderabad, India.

Tang U, Zügner R, and Tranberg R. Vilket inlägg fördelar tryck bäst hos patienter med diabetes? In Nordisk Ortopedteknisk Konferens. 2012. Lilleström, Norway.

Tang U, Zügner R, och Tranberg R. Plantar pressure, comparison of three types of insoles provided to patients with diabetes who are at risk of developing ulcers. In Swedish Orthopaedic Association (SOF). 2012. Kristianstad.

Tang U, Zügner R, och Tranberg R. Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes. In Ortopedteknik 2011. 2011. Gothenburg, Sweden.

Tang U, Zügner R, och Tranberg R. Effectiveness of insoles provided to diabetic patients at risk of developing ulcers. In The 6th International Symposium on the Diabetic Foot 2011. Noordwijkerhout, The Netherlands.

Tang U, Zügner R, Millesten B, och Tranberg R. A longitudinal randomized study of orthopaedic appliance to diabetes patients at risk for foot complication. In Seventh SICOT/SIROT Annual International Conference combined meeting with the Swedish Orthopaedic Association (SOF). 2010. Gothenburg, Sweden.

Tang U and Wickbom L. Påverkan av dynamisk ankel fot ortos (DAFO) på barn med cerebral pares. In Nordisk Ortopedteknisk Konferens. 1997. Göteborg

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilGöteborgs UniversitetThe Diabetic foot - assessment and assistive devices 2017

Education (free text)

Högskola

HPE 102 Teaching and Learning in Higher Education 1: Discipline Specific Pedagogic. Gothenburg University. 2018. 5.0 hp.

HPE 101 Teaching and Learning in Higher Education 1: Basic Cource. Gothenburg University. 2017. 5.0 hp.

Medicine doktorsexamen, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet 2017

Academic Writing, 6,5 hp, Sahlgrenska Akademin, Göteborg 2013
Environmental Governance and Development: Gender, Climate Change and Conflict, 2,5 hp, Chalmers, Göteborg 2012
Muskuloskeletala sjukdomar: aktuella forskningsmetoder, 7,5 hp, Sahlgrenska Akademin, Göteborg 2012
Introduction to Research, 15hp, Sahgrenska Academy, Göteborg 2012
Forskarutbildning, Sahlgrenska Akademien, Göteborg 2011-
Ortopedingenjörsutbildning, Hälsohögskolan, Jönköping 1994-1997
Gymnasial utbildning
Tekniskt gymnasium, Maskin, Högbergsskolan, 1992-1994
Samhällvetenskaplig gymnasieutbildning, Kungsängsskolan, Sala 1975
Fotterapeututbildning, Katedralsskolan, Uppsala 1981
Fotvård för diabetiker, 2v, specialkurs, Karolinska sjukhuset 1991
Vårdbiträdesutbildning, Vårdskolan, Sala 1980
Barnskötarutbildning, Kungsängsskolan, Sala 1978
Praktik
Praktiktjänstgöring, Sahva, Köpenhamn, Danmark, ht 1996
Företag
Företagarkurs, 1984-89, helgkurser, Hantverkets Folkhögskola, Leksand.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ortopedteknik och sterilteknik workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
2011 antagen som doktorand på Avdelning för Ortopedi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

100% 2005
Övrigt - Övrigt Show info
Aktiv Ortopedteknik- Falun

100% 1997 2004

Grants

Familjen Jacobssons stiftelse
350 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2108, Digital fotkoll med webbprogrammet D-Foot

Skobranschens Utvecklingsfond
80 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2019, Tio-års uppföljning av en grupp personer med diabetes avseende ortopedteknisk försörjning, fotstatus, gångförmåga och funktion i nedre extremiteterna

Felix Neuberghs Stiftelse
30 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2019, TIO ÅRS UPPFÖLJNING AV POTENTIELLA RISKFAKTORER ATT UTVECKLA FOTSÅR HOS PERSONER MED DIABETES

Sahlgrenska Universitetssjukhusets fonder (791341) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
40 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2018, Tio-års uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes

VINNOVA
700 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2016, D-Foot utveckling

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (536321) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
7 207 SEK
Ulla Hellstrand Tang, Jon Karlsson, Roland Zügner, Roy Tranberg, Kerstin Hagberg

2015, Foot deformities, function in the lower extremities and plantar pressure in patients with diabetes at high risk to develop foot ulcers

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (547221) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
3 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang, Roland Zügner, Roy Tranberg, Kerstin Hagberg, Jon Karlsson

2015, Foot deformities, function in the lower extremities, and plantar pressure in patients with diabetes at high risk to develop foot ulcers

ALF-medel Västra Götalandsregionen (432511) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 100 000 SEK
Jon Karlsson, Mattias Ahldén, Martina Åhlén, Kristian Samuelsson, Karin Elisabet ( Kajsa) Rennerfelt, et al.

2014, LED- OCH MJUKDELSSKADOR I NEDRE EXTREMITET; HÖFT, KNÄ, FOT/FOTLED.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (456491) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 985 SEK
Ulla Hellstrand Tang, Roland Zügner, Jon Karlsson, Kerstin Hagberg, Roy Tranberg

2014, Comparison of plantar pressure in three types of insole given to patients with diabetes at risk of developing foot ulcers – a two-year, randomized trial

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (365921) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
286 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang, Roland Zügner, Jacqueline Siegenthaler, Johan Olsson, Johan Simonsson, et al.

2013, Reliabilitetstest av ett ortopedtekniskt risk- och undersökningsinstrument, D-Foot, avsett för fotundersökning av patienter med diabetes och risk för fotsår

Adlerbertska Forskningstiftelsen
230 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2013, Hållbar prevention av fotkomplikation vid diabetes och metodik för hållbarhetsanalys inom hälso-och sjukvård

Promobilia
248 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2013, D-Foot, test av reliabilitet

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (260161) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
88 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang, Jacqueline Siegenthaler, Roy Tranberg

2012, Skillnader i fotens struktur och mått hos patienter med diabetes jämfört med en normalpopulation. En antropometrisk studie av fötter under 70 år.

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (271561) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
5 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang, Jacqueline Siegenthaler, Roy Tranberg, Jon Karlsson

2012, Skillnader i fotens struktur och mått hos patienter med diabetes jämfört med en normalpopulation. En antropometrisk studie av fötter under 70 år

Promobilia
200 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2012, Ortopedteknisk försörjning till patienter med diabetes

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (179651) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
9 192 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2011, Effectiveness of insoles provided to diabetic patients at risk to develop ulcers

Skobranschens Utvecklingsfond
400 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2008, Ortopedteknisk försörjning vid diabetes, D-Foot implementering och utvärdering

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (9725) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
50 000 SEK
Roy Tranberg, Roland Zügner, Ulla Hellstrand Tang, Agnetha Folestad, Johan Kärrholm

2007, Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (10416) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
7 000 SEK
Roy Tranberg, Roland Zügner, Ulla Hellstrand Tang, Agnetha Folestad, Johan Kärrholm

2007, Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (10418) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
3 000 SEK
Roy Tranberg, Roland Zügner, Ulla Hellstrand Tang, Agnetha Folestad, Johan Kärrholm

2007, Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes

Stiftelsen Gunnar Holmgrens Minne
240 000 SEK
Ulla Hellstrand Tang

2007, Digital fotkoll och ortopedteknisk försörjning till patienter med diabetes med risk att utveckla fotkomplikation vid diabetes

Högskola

Hellstrand Tang Ulla and Sundberg Leif. Diabetesfoten. Göteborgs Universitet. Fysioterapiprogrammet. 20181010.

Hellstrand Tang, Ulla. Journal Club. Two courses * 10 meetings. Department of Prosthetics & Orthotics, Department of Sterile technique, Sahlgrenska University Hospital

Hellstrand Tang Ulla and Sundberg Leif. Diabetesfoten. Göteborgs Universitet. Fysioterapiprogrammet. 20180228.

Hellstrand Tang Ulla and Sundberg Leif. Diabetesfoten. Göteborgs Universitet.

Hellstrand Tang Ulla and Sundberg Leif. Diabetesfoten. Göteborgs Universitet. Fysioterapiprogrammet. 20171004.

Hellstrand Tang Ulla. Ortopedteknik. Göteborgs Universitet. Fysioterapiprogrammet. 20171004

Hellstrand Tang Ulla and Sundberg Leif. Diabetesfoten. Göteborgs Universitet. Fysioterapiprogrammet. 2017022.

Hellstrand Tang, Ulla. Hållbar prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Fördjupningskurs för fotterapeuter, Högskolan Buskerud & Drammen, 20161118
Hellstrand Tang, Ulla. Diabetesfoten. Göteborgs Universitet. Fysioterapiprogrammet. 20160309
Hellstrand Tang, Ulla. Hållbar prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Fördjupningskurs för fotterapeuter, Högskolan Buskerud & Drammen, 20151120
Hellstrand Tang, Ulla. Framtidens prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Nätverksträff för SU-regionens medicinska fotterapeuter. 20151013. Göteborg
Hellstrand Tang, Ulla. Regional ST-utbildning i Ortopedi, avsnitt Fotkomplikationer vid diabetes. Prevention och behandling. Ortopedteknik, Sahlgrenska Univesitetssjukhuset. 20150925
Hellstrand Tang, Ulla. ST-utbildning i Ortopedi. Diabetesfoten-multidisciplinärt omhändertagande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 20150918.
Hellstrand Tang Ulla. Lecture. Högskolan i Oslo och Akershus. Videreutdanning i vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten. 2015
Ortopedteknik för diabetesfoten,sjukgymnast/arbetsterapiutb 2011-2014
Ortopedteknik vid diabetes och fotkomplikation, Hälsohögskolan, 2014 Jönköping
Fotrelaterade ortopedtekniska hjälpmedel Hälsohögskolan 2006 Jönköping.
Landsting och kommun
Ortopedtekniska hjälpmedel inom Landstinget Dalarna 1997-2004.
Fotrelaterade ortopedtekniska hjälpmedel både inom VG regionen och utomläns ex: Hälsohögskolan, Jönköping
Konferenser och föredrag
Vad har riskfötter och amputationsregister med din vardag att göra? FOUU lunchföreläsning, Mölndal, 2012
Fotvård, tips om egenvård, Egenvårdsveckan, Göteborgs Diabetesförening, Tjörn 2012
Riktlinjer och regelverk, Egenvårdsveckan, Göteborgs Diabetesförening, Tjörn 2012
Fotundersökning och riskgradering, Egenvårdsveckan, Göteborgs Diabetesförening, Tjörn 2012
Ortopedteknik visar världen vägen, hållbarhetsräkenskaper, Ortopedteknik, 2011
Kan inlägg förhindra komplikation hos diabetesfoten, Kvalitetsveckan Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2010
Skor och ortoser till fötter med sår, Code of Practice Norrköping mars 2010
Jämförelse mellan behandling av diabetesfoten i Nya Zeeland och Sverige, Svenska Ortopedskotekniska Sällskapets konferens 2009
Reumatiska foten, Code of Practice 2006
Kommer foten i kläm Tvärfackligt Fotsymposium Halmstad 2005
Ortopedteknik för diabetesfoten, Diabetesföreningen, Göteborg 2005, 2010, 2012.
Påverkan på gångmönstret av DAFO,dynamik ankel foot ortos, Nordisk Ortopedteknisk Kongress 1997, Göteborg
Fotvård och Fotvård för diabetiker, Föreläsning under perioden 1981-1991 inom primärvården i Ludvika kommun, patientföreningar och Tallmogårdens Hälsohem
Avlastningsteknik för fotterapeuter, Kursledare för fotterapeuter, Dalarna,1983
Uppdrag koordinator
Diabeteskoordinator-Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-2007
Koordinator i fot-skogruppen inom CoP, ett kvalitetssäkringsföretag 2000-2003
Övrigt
Dansinstruktör, Svenska Danssportförbundet 1986-

Assignments and memberships

Type of assignment/membershipOrganisationOther informationStartedEnded
MedlemSveriges Ortopedingenjörers Förenig 9971 
SammankallandeNordic Diabetic Task Force 2018 
SammankallandeAktionsgruppen för bättre fothälsalänsföreningen Västragötalandsregionen2016 
MedlemInternational Society of Prosthetics & Orthotic - SwedensKursansvarig för diabetesfotkurs1997 

Awards

Name of awardAwarding organisationOther informationYear
StipendieSvenska Ortopedskotekniska sällskapetResestipendie Nya Zeeland2009
StipendieSveriges Ortopedingenjörers FöreningForskningsstidpendie2011
SilverprisVitalisVitalispriset för bästa digitala lösning inom vården2014
MiljöprisVästra GötalandsregionenHållbar digital prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes2015
SilverprisKvalitetsmässanSveapriset för hållbar digital preventionoch vård av fotkomplikation vid diabetes2015
SilverprisKvalitetsmässanSveapriset för hållbar digital preventionoch vård av fotkomplikation vid diabetes2015
SilverprisDiabetic Foot Study GroupBästa presentation på 12th conference of the Diabetic Foot Study Group2015
StpendieSveriges Ortopedingenjörers FöreningForskningsstidpendie2016
StipendieFamiljen Jacobssons stiftelseForskningsstidpendie2018
StipendieSveriges Fotirurgiska SällskapStipendie för bra avhandling2018
StipendieSveriges Ortopedingenjörers FöreningForskningsstidpendie2018

Nominering
Föredraget “A two-year randomised trial comparing plantar pressure from three types of insoles” nominerades till till top three oral presentations på 12th conference of the Diabetic Foot Study Group, Bratislava, Slovakia. Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, och Tranberg R.

På Vitalis konferensen 2014, Göteborg, nominerades innovation ”D-Foot, a novel eHealth tool for risk assessement and foot evaluation” till årets innovation inom eHälsa

SveaPriset 2015, eFOTdiab, eHealth For Optimal foot Treatment in diabetes. http://kvalitet.org/kf/2015/08/innovativa-ideer-for-ehalsa-tavlar-om-sveapriset-2015.html

Abstracts, refereegranskade
Abstracts

Åsa Edlund, Ulla Hellstrand Tang, Malin Fors, Johan Olsson, John Alnemo, Angela Möller, Ortopedteknik, Leif Sundberg. Digital fotkoll vid diabetes. FOUUI dag, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Gothenburg. 2018.

Hellstrand Tang, U. et al. Patients access to interventions aimed to prevent diabetic foot ulcers. 3rd Nordic Diabetic Foot Symposium, 2018. Helsinki. Finland.

Hellstrand Tang, U. Current situation of care in the Nordic countries: Status and future perspective based on objektives set in the NDF meeting. Sweedn. . 3rd Nordic Diabetic Foot Symposium, 2018. Helsinki. Finland.

Hellstrand Tang U. The Diabetic Foot - Assessment and assistive devices. The 11th Nordic Prosthetist and Orthotist Congress 2018. Copenhagen.

Rusaw D, Hellstrand Tang U, Johannesson A, Jarl G, and Norden E. Practice Guidelines in O&P. The 11th Nordic Prosthetist and Orthotist Congress 2018. Copenhagen.

Edlund ÅM, Tranberg R., and Hellstrand Tang U. Patienters uppfattning om D-Foot, ett webprogram vid fotundersökning av patienter med diabetes The 11th Nordic Prosthetist and Orthotist Congress 2018. Copenhagen.

Hellstrand Tang U. The Diabetic Foot – assessment and assistive devices. Kvalitetsseminarium, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 20171116.

Hellstrand Tang U. D-Foot, an eHealth tool for foot assessment and risk stratification in patients with diabetes. Kvalitetsseminarium, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 20171116

Hellstrand Tang U. Den innovative medarbetaren. Urologidagarna, Göteborg, 2017.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Attvall S, Stålgren B, Sundberg L, Tranberg R, et al. D-Foot, a Swedish example of foot screening and risk classification. in 2nd Nordic Diabetic Foot Symposium. 2016. Copenhagen, Denmark.
Dittmer B, Hellstrand Tang U, Olsson J, Zügner R, Tranberg R. Evaluation of D-Foot, a tool to identify the risk factor foot deformity in diabetes. In 13th Conference of the Diabetic Foot Study Group, 2016. Stuttgart, Germany.
Hellstrand Tang, Ulla. The role of apps in diabetic foot education: Lessons from Sweden. The 16th Malvern Diabetic Foot Conference. 2016. Great Malvern. England.
Hellstrand Tang U, Hellstrand S, Zügner R, and Tranberg R. Prevention of foot ulcer, a sustainable approach. In Nordisk Ortopedteknisk Konferens. 2015. Reykjavik, Island.
Hellstrand Tang U, Lisovskaja V, Zügner R, and Tranberg R. Prevention of foot complication in diabetes. in Nordisk Ortopedteknisk Konferens. 2015. Reykjavik, Island.
Hellstrand Tang U, Siegenthaler J, Tranberg R, Zügner R, and Hagberg K. D-Foot, an eHealth tool for foot assessment and risk stratification in patients with diabetes. In 7th International Symposium on the Diabetic Foot. 2015. The Hague.
Siegenthaler J, Tang U, Hagberg K, Zügner R, Holm R, Åkerström M, et al. Reliability of the diabetic foot screening protocol, D-Foot. A digital and clinical risk stratification tool for Orthotists. In 7th International Symposium on the Diabetic Foot. 2015. The Haug.
Alnemo J and Hellstrand Tang U. MyFoot, diabetes: an eHealth tool for the diabetic foot. In Health Promoting Hospital 2015 - 23rd HPH Conference. 2015. Oslo.
Alnemo J and Hellstrand Tang U. Self-screening of the foot with the app ”MyFoot, diabetes”. In 7th International Symposium on the Diabetic Foot. 2015. The Haug.
Siegenthaler J and Hellstrand Tang U.D-Foot, eHälsoverktyg för för prevention av fotsår vid diabetes. Kvalitetsdagarna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2015. Göteborg.
Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, och Tranberg R. A two-year randomised trial comparing plantar pressure from three types of insoles. in 12th conference of the Diabetic Foot Study Group. 2014. Bratislava, Slovakia.
Siegethaler J, Hellstrand Tang U, och Tranberg R. Anthropometric data of foot in a cohort of people with diabetes compared with a general population – a desriptive study. in 12th conference of the Diabetic Foot Study Group. 2014. Bratislava, Slovakia.
Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, och Tranberg R. Vilket av tre typer av inlägg fördelar tryck mest effektiv? Två-års resultat från diabetesstudien, Göteborg. in Ortopedteknik 2014. 2014. Göteborg, Sverige.
Hellstrand Tang U, Asteberg S, Dahlström C, och Ålund M. Diabetesfotteamet Mölndals sjukhus. in Ortopedteknik 2014. 2014. Göteborg, Sverige.
Hellstrand Tang U, Asteberg S, Dahlström C, och Åund M. The multidisciplinary foot team, Dept. of Orthopaedics, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg. in 1st Nordic Diabetic Foot Symposium. 2014. Malmö, Sweden.
D-Foot, eHälosverktyget för identifiering av riskfaktorer för att utveckla fotsår hos personer med diabetes, Vitalis 2014, Gothenburg
A protocol for the evaluation of the diabetic foot, the D-Foot protocol for orthotists, XI. Diabetic Foot Study Group, Sitges, Spain, 20 – 22.September 2013
Keep on walking. D-Foot, a tool for risk evaluation of the diabetic foot,Poster presentation, 21st International HPH Conference, Gothenburg, May,2013
Pressure measurement in Diabetic Foot, Benares University Hospital, Varanasi, India 2013
Effectiveness of insoles in preventive treatment of diabetic patients,ISPO World Congress, Hyderabad, India, February 4-7, 2013
The project D-Foot, a tool for evaluation of the diabetic foot, ISPO World Congress, Hyderabad, India, February 4-7, 2013
Gait Pattern and Mobility in patients with Diabetes A two-year follow up study Zügner R, Tang U.,Tranberg R,Poster presentation, ISPO World Congress, Hyderabad, India, February 4-7 2013
Vilket inlägg fördelar tryck bäst hos patienter med diabetes?, 9 Nordiska Ortopedteknisk Kongress, Lilleström, 2012
Plantart tryck under foten, en jämförelse av tre typer av inlägg till patienter med diabetes, Sveriges Ortopeders Förening, konferens, Kristianstad, 2012
Prescription footwear in Scandinavia, Klaveness Symposium, Sandefjord,2011
Effectiveness of insoles provided to patients at risk of developing ulcers, 6th International Diabetic Foot Conference, Nordwijkerhout, The Netherlands, 2011.
Longitudinell inläggsförsörjning till patienter med diabetes och risk för sår, Ortopedteknik 2011, Gothenburg, 2011
Effectiveness of insoles provided to patients at risk of developing ulcers, 6th International Diabetic Foot Conference, Nordwijkerhout, The Netherlands, 2011
A longitudinal randomized study of orthopaedic appliance to diabetes patients at risk for foot complication, Seventh SIROT/SICOT Annual Conference, Gothenburg, 2010
Kan inlägg förhindra komplikation hos diabetesfoten. Posterpresentation på Kvalitetsveckan Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2010

Gästföreläsning

Alnemo J., Tranberg R., Sundberg L., Helltstrand Tang U. MyFoot Diabetes. FOU-föredrag, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 20180926.

Hellstrand Tang U. Hållbar prevention av fotkomplikation vid diabetes. Stoc kholm läns landsting/hälso-och sjukvårdsförvalting/allmänmedicn_geriatrik. Stockholm. 20180919.

Hellstrand Tang U. Hållbar prevention av fotkomplikation vid diabetes. VGR/Närhälsan. Göteoborg. 20180914.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181129. Skövde.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181129. Skövde.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181127. Skövde.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181127. Skövde.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181120. Borås

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181120. Borås.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181113. Göteborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181113. Göteborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181011. Göteborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181011. Göteborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181018. Vänersborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181018. Vänersborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181017. Borås.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181017. Borås.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181011. Göteborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181011. Göteborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181004.Göteborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20181004.Göteborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20180927. Vänersborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20180927. Vänersborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Ortopedteknik i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20180906. Göteborg.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Ekegren E. Folestad J. Föreläsning Diabetesfoten i anslutning till föreläsning vid implementering av nytt regionalt vårdprogram ”Svårläkta sår”. 20180906. Göteborg.

Hellstrand Tang. Hållbar prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Alingsås. Regionala Diabetesrådet 20180903.

Hellstrand Tang. Artikelgranskning – en värld fylld av överraskningar. Göteborg. Utvecklingsdag Sterilteknik & Ortopedteknik. 20180827

​Hellstrand Tang. Hållbar prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Alingsås. Regionala Diabetesrådet 20180529.

Hellstrand Tang. Hållbar prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Sveriges Medicinska Fotterapeuter i Diabetesvården. Göteborg. 20180414

Hellstrand Tang. Hållbar prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Sveriges Fotterapeuter. Göteborg. 20180414

Hellstrand Tang. Kolla min fot. Göteborgs Diabetesförening. Göteborg. 20180325

Hellstrand Tang et al. Kolla min fot. Hoj17 studieresa till Karlstad.20180321

Hellstrand Tang. Hållbar prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. Fotterapeuter Norrbotten och Västerbotten. Skellefteå. 20180316.

Hellstrand Tang. Doktor Tang på cykel i 250 mil för bättre fothälsa, Hoj17. Göteborgs Diabetesförening. Världsdiabetesdagen.Nordstan Göteborg 20171114EM·

Hellstrand Tang. The Diabetic Foot – assessment and assistive devices. Föreläsning för de offentliga avdelningarna, ortopedteknik. Göteborg 20171114.

Hellstrand Tang. Hoj17. Föreläsning för de offentliga avdelningarna, ortopedteknik. GöteborgEM 20171114.

Hellstrand Tang, U.. Doktor Tang på cykel i 250 mil för bättre fothälsa, Hoj17. Borås Diabetesförening.20171028

Hellstrand Tang U. Från sår och amputation - till bättre fothälsa vid diabetes. Regionala Diabetesrådet, Västragötaland, 20170921.

Hellstrand Tang. The Diabetic Foot and Hoj17. Ortopedteknik, Örebro 20170907

Sundberg Leif. Främja god fothälsa. Cafegruppen, Göteborg. 20170301.

Hellstrand Tang, Sundberg Leif. Främja fothälsa. Världsdiabetesdagen 20161114

Hellstrand Tang Ulla UT. Tang. e-hälsa och ortopedteknik för prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes. FOU föreläsning område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 20160622.
Hellstrand Tang Ulla. Fothälsa Orust-Tjörn-Stenugnssunds diabetesförening. 20160509.
Hellstrand Tang and Tranberg Roy. D-Foot, eHälsoverktyg för riskgradering och fotundersökning, diabetes. VINNOVA forum. Stockholm 20160406.
Hellstrand Tang Ulla, Croatian-Swedish Innovation Seminar, Business Sweden, Sveriges Ambassad i Zagreb och innovationshubben HUB385, Ericsson Nikola Tesla och Saab
Inivited guest 20160407
Hellstrand Tang Ulla. Framtidens prevention och behandling av fotkomplikation, diabetes. DISA konferens (Diabetessjuksköteskan inom specialist och allmänmedicin) Göteborg. 20160224
Dahlström Christel, Hellstrand Tang U. Sårbehandling och kompletterande behandling. ISPO kurs Göteborg. 20160128
Dahlström Christel, Hellstrand Tang U. Fotterapeutens verktygslåda. ISPO kurs Göteborg. 20160128
Alnemo J and Hellstrand Tang U. MyFoot Diabetes, patientapp för självscreening av fötter. ISPO kurs Göteborg. 20160128
Hellstrand Tang Ulla, Siegenthaler J, Olsson, J, Hagberg K, Dittmer B, Simonsson J, Åkerström M, Jansson J, Fries K, Holm R, Stavenheim R, Tranberg R, Zügner R. D-Foot, ett ortopedtekniskt eHälsoverktyg. ISPO kurs Göteborg. 20160128
Hellstrand Tang Ulla, Sundberg Leif. Hållbar prevention av fotkomplikation vid diabetes. Världsdiabetesdagen, Nordstan, Göteborg. 20151114
Hellstrand Tang Ulla, Sundberg Leif, John Alnemo, Hellstrand Stefan, Tranberg Roy. Presentation av konceptet eFOTdiab, eHealth for Optimal Foot Treatment in diabetes. Kvalitetsmässan Göteborg. 20151103
Hellstrand Tang Ulla, prevention of foot ulcer, a sustainable approach. Information till miljöstrateger i regionen angående miljöstipendium 2015 Västra Götaland regionen.
Hellstrand Tang Ulla, Sundberg Leif, Hellstrand, Stefan. Socialdepartementet. Presentation av konceptet eFOTdiab, eHealth for Optimal Foot Treatment in diabetes. Stockholm. 20150909
Hellstrand Tang, Ulla. Halvdagsutbildning för personer med diabetes-fokus patientappen MyFoot Diabetes. Egenvårdsvecka i Grebbestad. 20150812
Hellstrand Tang, Ulla. Från prat till praktik – så vidareutvecklar vi svensk sjukvård med en personorienterad vårdkedja. Presentation av MyFoot Diabetes appen. Forum för Välfärds seminarium om välfärdssektorn. Almedalen 20150630. Hämtat 20150626 http://www.forumforvalfard.se/nyheter/inbjudan-till-forum-valfards-seminarium-om-valfardssektorn-och-mingel-i-almedalen-30-juni
Hellstrand Tang, Ulla, Forebyggning av fotsår hos personer med diabetes. Diabetesforum, Oslo. 2015
Hellstrand Tang, Ulla. Utvärdering av fothälsa. ISPO. Jönköping. 2015
Hellstrand Tang, Ulla. eHälsoverktyg i behandling av diabetesfoten. Team Olmed, Kolmården. 2015
Hellstrand Tang Ulla, Alnemo John. eHälsoverktyg i behandling av diabetesfoten. FOU lunchföreläsning, Mölndals sjukhus. Göteborg 2015
Hellstrand Tang, Ulla. Offloading the diabetic foot. A two-year randomised trial comparing the plantar pressure of three types of commonly used insoles. ISPO. Oslo. 2014
Hellstrand Tang Ulla. Kan inlägg förhindra fotkomplikation vid diabetes? Sveriges Fotterapeuter, Borås. 2014
Hellstrand Tang, Ulla. Orthopaedic appliance to people with diabetes. Biomechanics, costs and sustainability. Halvtidsseminarium. Avdelning för Ortopedi, Institutionen för Kliniska Forskning, Sahlgrenska Akademin, Göteborg. 2014
High plantar pressure, a comparison of three types of insoles to patients with diabetes at risk to develop ulcer, Nordisk Ortopedtknisk Konferens, Lilleström Norge, 2012
Plantart tryck under foten, en jämförelse av tre typer av inlägg till patienter med diabetes, Sveriges Ortopeders Förening, konferens, Kristianstad, 2012
Prescription footwear in Scandinavia, Klaveness Symposium, Sandefjord, 2011
Longitudinell inläggsförsörjning till patienter med diabetes och risk för sår, Ortopedteknik 2011, Gothenburg, 2011
Skor och ortoser till fötter med sår, Code of Practice, Norrköping mars 2010
En jämförelse mellan behandling av diabetes foten i Nya Zeeland och Sverige,Svenska Ortopedskotekniska Sällskapets konferens 2009
Fotproblematik Tvärfackligt Fotsymposium Halmstad 2005
Påverkan på gångmönstrer av DAFO, dynamik ankel fot ortos, Nordisk Ortopedteknisk Kongress,Göteborg 1997
Ortopedteknik för fotproblematik, Hälsohögskolan, Jönköping 2006
Reumatiska foten, Code of Practice 2006
Ortopedteknik för diabetesfoten Diabetesföreningen Göteborg 2005 och 2010
Ortopedtekniska hjälpmedel, föreläsningar inom Landstinget Dalarna 1997-2004
Fotrelaterade ortopedtekniska hjälpmedel föreläsningar inom Västragötalands region,
2005-2011
Ortopedteknik för diabetesfoten,föreläsning, fotterapeututbildning KY, Göteborg 2005-2011
Ortopedteknik för diabetesfoten, föreläsning, Sahlgrenska Akademin, ST-läk utb 2011
Ortopedtekniska hjälpmedel för diabetesfoten, Sahlgrenska Akademin, sjukg/AT utb 2011
Gästföreläsare vid Diabetesföreningens möten och kurser, Göteborg 2005-2012
Gästförelästare vid reumatikerföreningens möte, Falun 2003
Nätverk

Nationellt programråd för Diabetes/SKL. Vårdprogram för prevention av fotkomplikation. 2017-

Evidens grupp inom OTB (Ortopedtekniska branschrådet) 2017-

Ledamot I Regionala Diabetsrådet, Västragötaland. 2017

Hoj17, projektgrupp för bättre fothälsa vid diabetes

Sammankallande I Nordic Network Foot Diabetes (NNFdiab)

Ledamot i Nordic Diabetic Foot Task Force

Nätverket Hållbar hälso-och sjukvård

Nätverket för docentur inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammankallande i D-Foot styrgrupp

Ledamot i MyFoot Diabetes styrgrupp

Member of the regional board. Guideline “Prevention and care of foot problem in diabetes”. 2016. Region Västra Götaland

Member of the regional board. Guideline “The Diabetic Foot. 2006-2008. Region Västra Götaland

Member of the regional board. Regional guideline “The Diabetic Foot.1999-2002. Dalarna

Member of the scientific committee. International Federation of Podiatrists. 1998.Conference Gothenburg

Coordinator in Code of Practice, Section foot and ankle. 2001-2004.

Medlem i vetenskaplig kommitee inför International Federation of Podiatry World Congress, Gothenburg, 1998
Koordinator och kursarrangör
Neuropatiska framfotssår, internutbildning halvdag, Ortopedteknisk, Sahlgrenska Universitetssjukhset, 2012
Bedömningsseminarium fotdiagnoser, halvdag Ortopedteknisk, Sahlgrenska Universitetssjukhset, 2012
Avgjutningsteknik eller avtryck, halvdag 2011, Ortopedteknisk, Sahlgrenska Universitetssjukhset
Diabeteskoordinator-Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-2007, vilket innebär att arrangera årlig halvdags internutbildning i ämnet Ortopedteknik för Diabetesfoten
Koordinator i fot-skogruppen i Code of Practise 2000-2003

Additional information

Nätverk

Nationellt programråd för Diabetes/SKL. Vårdprogram för prevention av fotkomplikation. 2017-

Evidens grupp inom OTB (Ortopedtekniska branschrådet) 2017-

Ledamot I Regionala Diabetsrådet, Västragötaland. 2017

Hoj17, projektgrupp för bättre fothälsa vid diabetes

Sammankallande I Nordic Network Foot Diabetes (NNFdiab)

Ledamot i Nordic Diabetic Foot Task Force

Nätverket Hållbar hälso-och sjukvård

Nätverket eHälsa VGR

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Nätverket för docentur inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sammankallande i D-Foot styrgrupp

Ledamot i MyFoot Diabetes styrgrupp

Member of the regional board. Guideline “Prevention and care of foot problem in diabetes”. 2016. Region Västra Götaland

Member of the regional board. Guideline “The Diabetic Foot. 2006-2008. Region Västra Götaland

Member of the regional board. Regional guideline “The Diabetic Foot.1999-2002. Dalarna

Member of the scientific committee. International Federation of Podiatrists. 1998.Conference Gothenburg

Coordinator in Code of Practice, Section foot and ankle. 2001-2004.

Abstracts

Hellstrand Tang U. The Diabetic Foot – assessment and assistive devices. Kvalitetsseminarium, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 20171116

Hellstrand Tang U. D-Foot, an eHealth tool for foot assessment and risk stratification in patients with diabetes. Kvalitetsseminarium, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 20171116

Hellstrand Tang U. Den innovative medarbetaren. Urologidagarna, Göteborg, 2017.

Hellstrand Tang U, Alnemo J, Attvall S, Stålgren B, Sundberg L, Tranberg R, et al. D-Foot, a Swedish example of foot screening and risk classification. in 2 nd Nordic Diabetic Foot Symposium. 2016. Copenhagen, Denmark.

Dittmer B, Hellstrand Tang U, Olsson J, Zügner R, Tranberg R. Evaluation of D-Foot, a tool to identify the risk factor foot deformity in diabetes. In 13 th Conference of the Diabetic Foot Study Group, 2016. Stuttgart, Germany.

Hellstrand Tang, Ulla. The role of apps in diabetic foot education: Lessons from Sweden. The 16 th Malvern Diabetic Foot Conference. 2016. Great Malvern. England.

Hellstrand Tang U, Hellstrand S, Zügner R, and Tranberg R. Prevention of foot ulcer, a sustainable approach. In Nordisk Ortopedteknisk Konferens. 2015. Reykjavik, Island.

Hellstrand Tang U, Lisovskaja V, Zügner R, and Tranberg R. Prevention of foot complication in diabetes. in Nordisk Ortopedteknisk Konferens. 2015. Reykjavik, Island.

Hellstrand Tang U, Siegenthaler J, Tranberg R, Zügner R, and Hagberg K. D-Foot, an eHealth tool for foot assessment and risk stratification in patients with diabetes. In 7th International Symposium on the Diabetic Foot. 2015. The Hague.

Siegenthaler J, Tang U, Hagberg K, Zügner R, Holm R, Åkerström M, et al. Reliability of the diabetic foot screening protocol, D-Foot. A digital and clinical risk stratification tool for Orthotists. In 7th International Symposium on the Diabetic Foot. 2015. The Haug.

Alnemo J and Hellstrand Tang U. MyFoot, diabetes: an eHealth tool for the diabetic foot. In Health Promoting Hospital 2015 - 23rd HPH Conference. 2015. Oslo.

Alnemo J and Hellstrand Tang U. Self-screening of the foot with the app ”MyFoot, diabetes”. In 7th International Symposium on the Diabetic Foot. 2015. The Haug.

Siegenthaler J and Hellstrand Tang U. D-Foot, eHälsoverktyg för för prevention av fotsår vid diabetes. Kvalitetsdagarna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2015. Göteborg.

Hellstrand Tang U, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, och Tranberg R. A two-year randomised trial comparing plantar pressure from three types of insoles. In 12th conference of the Diabetic Foot Study Group. 2014. Bratislava, Slovakia.

Siegethaler J, Hellstrand Tang U, och Tranberg R. Anthropometric data of foot in a cohort of people with diabetes compared with a general population – a desriptive study. In 12th conference of the Diabetic Foot Study Group. 2014. Bratislava, Slovakia.

Hellstrand Tang U, Asteberg S, Dahlström C, och Ålund M. Diabetesfotteamet Mölndals sjukhus. In Ortopedteknik 2014. 2014. Göteborg, Sverige.

Hellstrand Tang U, Asteberg S, Dahlström C, och Åund M. The multidisciplinary foot team, Dept. of Orthopaedics, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg. In 1st Nordic Diabetic Foot Symposium. 2014. Malmö, Sweden.

Keep on walking. D-Foot, a tool for risk evaluation of the diabetic foot, Poster presentation, 21st International HPH Conference, Gothenburg, May,2013
Pressure measurement in Diabetic Foot, Benares University Hospital, Varanasi, India 2013
Effectiveness of insoles in preventive treatment of diabetic patients,ISPO World Congress, Hyderabad, India, February 4-7, 2013
The project D-Foot, a tool for evaluation of the diabetic foot,ISPO World Congress, Hyderabad, India, February 4-7, 2013
Zügner R, Tang U.,Tranberg R. Gait Pattern and Mobility in patients with Diabetes A two-year follow up study, Poster presentation, ISPO World Congress, Hyderabad, India, February 4-7 2013
Vilket inlägg fördelar tryck bäst hos patienter med diabetes?, 9 Nordiska Ortopedteknisk Kongress, Lilleström, 2012
Plantart tryck under foten, en jämförelse av tre typer av inlägg till patienter med diabetes, Sveriges Ortopeders Förening, konferens, Kristianstad, 2012
Prescription footwear in Scandinavia, Klaveness Symposium, Sandefjord,2011
Effectiveness of insoles provided to patients at risk of developing ulcers, 6th International Diabetic Foot Conference, Nordwijkerhout, The Netherlands, 2011.
Longitudinell inläggsförsörjning till patienter med diabetes och risk för sår, Ortopedteknik 2011, Gothenburg, 2011
Föreläsning
Ortopedteknik för diabetesfoten, Hälsohögskolan, Jönköping, OI-utb 2013
Ortopedteknik för diabetesfoten, Sahlgrenska Akademin,spec. kurs Ortopedi 2013
Ortopedteknik för diabetesfoten, föreläsning, Sahlgrenska Akademin, ST-läk utb 2011
Ortopedtekniska hjälpmedel för diabetesfoten, Sahlgrenska Akademin, sjukg/AT utb 2011-2013
A longitudinal randomized study of orthopaedic appliance to diabetes patients at risk for foot complication, Seventh SIROT/SICOT Annual Conference, Gothenburg, 2010
Kan inlägg förhindra komplikation hos diabetesfoten. Posterpresentation på Kvalitetsveckan Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2010
Skor och ortoser till fötter med sår, Code of Practice, Norrköping mars 2010
En jämförelse mellan behandling av diabetes foten i Nya Zeeland och Sverige,Svenska Ortopedskotekniska Sällskapets konferens 2009
Ortopedteknik för diabetesfoten Diabetesföreningen Göteborg 2005 och 2010
Fotrelaterade ortopedtekniska hjälpmedel föreläsningar inom Västragötalands region,
2005-2011
Ortopedteknik för diabetesfoten,föreläsning, fotterapeututbildning KY, Göteborg 2005-2011
Diabeteskoordinator-Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-2007
Ortopedteknik för fotproblematik,Hälsohögskolan, Jönköping 2006
Reumatiska foten, Code of Practice 2006
Fotproblematik Tvärfackligt Fotsymposium Halmstad 2005
Medlem i vetenskaplig kommitee inför International Federation of Podiatry World Congress, Gothenburg, 1998
Ortopedtekniska hjälpmedel, föreläsningar inom Landstinget Dalarna 1997-2004.
Koordinator i fot-skogruppen inom Code of Practise 2000-2003
Påverkan på gångmönstrer av DAFO, dynamik ankel fot ortos, Nordisk Ortopedteknisk Kongress,Göteborg 1997
 

Information is reliable | updated 2019-02-19 by Ulla Hellstrand Tang |

User account for Ulla Hellstrand Tang, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgr/user/8600