Carin Sjöström-Greenwood, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Carin Sjöström-Greenwood
profession:
FoU-koordinator
email:

Work

department:
Närhälsan FoU primärvård, Västra Götaland
workplace:
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6
phone number:
031 346 0667
city:
411 19 Göteborg
country:
Sverige

Qualified assistance

Language editor

target group and cost:
Artikelförfattare, doktorander, projekt etc.
Kostnad enl. ök
orientation/description:
Engelsk språkgranskning och översättning.
Projektledning och samordning (utbildad med längre arbetslivserfarenhet)
Posterproduktion. Har en portfölj med genomförda uppdrag (bl.a. vinnande posterbidrag, Göteborgs primärvårdsdagar 2007)
Informatör

Other (1)

Education (free text)

Hösten 2014
Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap
Creativity and Science (filosofi) 15hp

Våren 2014
GU, Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande
Att utbilda och informera, 15hp

2004-2005
GU, Sociologiska institutionen
Sociologi samt Socialpsykologi 60hp

1999-2001
Kulturverkstan
Projektledning 80p

1995-1996
Westminster Education Services, London
Design

1991-1993
City and Islington College, London
BTEC National Diploma
Design and Communication

1984-1987
Gymnasium, 3-årig Ekonomisklinje

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
FoU-koordinator FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

100% 2008
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Sekreterare/Samordnare FoU-enheten

100% 2006 2007
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg Show info
Projektledare Tryggare och Mänskligare Göteborg

100% 2003 2005
Regioner - Västra Götalandsregionen - Övrigt - Administrativt centrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [ - 2014] Show info
Projektledare Kulturkansliet

100% 2002 2002
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg Show info
Projektledare Frölunda SDF Kultur och Fritid

100% 2001 2001

Datautbildningar:
Access
EpiServer
Photoshop
InDesign
Mindmanager
NVivo

Övriga kurser:
Diplomerande Projektledarutbildning, KPMG
Grundläggande bokföringskurs, KPMG
Internkommunikation
Enkätkonstruktion

Ansvarsuppdrag:
Styrelseledamot samt valberedning Kulturprojekt Röda Sten (2001-2006)
Ordförande Kulturföreningen ProKult (2001-)
Styrelseledamot Lokal Hyrsegästförening (2003-2007)

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-04-03 by Carin Sjöström-Greenwood |

User account for Carin Sjöström-Greenwood, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgr/user/html/8128