Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 84 hits in 0.30 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

The application is not correctly completed (untitled)
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, VGFOUREG-932271
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
researchweb.org/is/vgregion/ansokan/932271
uct:1515 gave a hit
Published Villkor - Regionala FoU-bidrag 2004
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 23
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Anvisningar för regionala FoU-bidrag 2004 - Version 2004-04-27 Denna information är avsedd för dig som hösten 2003 sökte och beviljades medel för kalenderåret 2004. Bidragens ändamål Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad och folkhälso- respektive handikappområdet. Patientnära forskning utgår från ...
researchweb.org/is/vgregion/document/23
uct:1515 gave a hit
Published Villkor - Regionala FoU-bidrag 2005
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 24
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Anvisningar för regionala FoU-bidrag 2005 - Version 2004-06-23 Denna information är avsedd för dig som hösten 2004 sökte och beviljades medel för kalenderåret 2005. Bidragens ändamål Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad och folkhälso- respektive handikappområdet. Patientnära forskning utgår från ...
researchweb.org/is/vgregion/document/24
uct:1515 gave a hit
Published Regionala FoU-bidrag
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 58
Anslag att söka, FoU i Sverige
Bidragens ändamål Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad och folkhälso- respektive handikappområdet. Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom studier av patienters undersökningsresultat, reaktioner på försök och behandling. Undersökningarna kan ingå i projektet eller utgå från uppgifter i ...
researchweb.org/is/vgregion/document/58
uct:1515 gave a hit
Published Ansökningstider
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 123
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Ansökningstider Bidragen sökes vid ett ansökningstillfälle per år. Nästa ansökningstillfälle avser bidrag för 2008. Ansökningstiden börjar i augusti 2007 och pågår t.o.m. den 1 oktober 2007. Fram tills dess att ansökningstiden börjar går det bra att göra provansökningar i systemet. Dessa raderas efter ett dygn.
researchweb.org/is/vgregion/document/123
uct:1515 gave a hit
Published Ansökningsförfarande
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 128
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Hur man söker bidrag Nedan ges en kortfattad information om ansökningsförfarandet. En utförligare beskrivning av varje moment finns i Manual - För sökande. Ansökningsformulär Det finns två elektroniska ansökningsformulär att välja mellan. för nya ansökningar för ansökningar om fortsatta bidrag där föregående ansökan gjorts elektroniskt Om du skall söka medel till ett projekt ...
researchweb.org/is/vgregion/document/128
uct:1515 gave a hit
Published Utbetalning av beviljade medel
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 130
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Utbetalning av beviljade medel Bidrag betalas inte ut som en totalsumma. Medel motsvarande totalbeloppet finns reserverade för varje projekt och skall rekvireras efter hand som kostnaderna uppstår i projektet. För att rekvirera medlen skall projektledaren vända sig till ekonomienheten vid sin arbetsplats och meddela vilka utgifter som avser projektet och som skall täckas av FoU-bidraget. ...
researchweb.org/is/vgregion/document/130
uct:1515 gave a hit
Published Granskningsförfarande
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 198
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Gransknings-/Bedömningsprocessen 1. Registrering Ansökan slutförs i ansökningssystemet av sökanden. Blankett 1 registreras av administratör. 2. Formalia Anställning, ev. handledarkompetens, medsökande, godkännande från etikprövningsnämnd osv. 3. Konkurrensbedömning Granskningen sker såväl individuellt som i grupp. Ansökningarna sorteras i 4 grupper: Projekt som inte uppfyller de ...
researchweb.org/is/vgregion/document/198
uct:1515 gave a hit
Published Interna rapporter Regionala FoU-medel
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 215
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Interna rapporter Regionala FoU-medel

Återkommande rapporter varje ansökningsomgång

Inkomna ansökningar, (status 1-3) Adminkommentarer Fördelning granskningsgrupp,beslut och beslutskommentar 2018 Slumpmässig fördelning granskingsgrupper/granskare Sökande Examen och Disputation Sökande Arbetsplats Tabell Medsökande och handledare - samtliga ansökningar Tabell ...
researchweb.org/is/vgregion/document/215
uct:1515 gave a hit
Published Villkor - Regionala FoU-bidrag 2006
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 223
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Anvisningar för regionala FoU-bidrag 2006 - Version 2005-06-15 Bidragens ändamål Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad och folkhälso- respektive handikappområdet. Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom studier av patienters undersökningsresultat, reaktioner på försök och behandling. ...
researchweb.org/is/vgregion/document/223
uct:1515 gave a hit
Published Att söka bidrag
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 228
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Att söka bidrag De regionala FoU-bidragen kan sökas en gång per år. Nästa ansökningstillfälle. Vid själva ansökningstillfället och senare under den tid en ansökan är ”aktiv” i ansökningssystemet finns administrativa rutiner som även innebär en viss pappershantering. En kortfattad information finns att läsa under rubriken Ansökningsförfarande. När en ansökan är slutförd ...
researchweb.org/is/vgregion/document/228
uct:1515 gave a hit
Published Villkor - Regionala FoU-bidrag 2007
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 692
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Anvisningar för regionala FoU-bidrag 2007 - Version 2006-06-20 Bidragens ändamål Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad och folkhälso- respektive handikappområdet. Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom studier av patienters undersökningsresultat, reaktioner på försök och behandling. ...
researchweb.org/is/vgregion/document/692
uct:1515 gave a hit
Published Rapport - Beviljade ansökningar regionala FoU-medel för 2015
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 1091
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Beviljade ansökningar regionala FoU-medel för 2015 Ny ansökan Samarbetsprojekt - 42 st Fortsättning Samarbetsprojekt - 63 st Ny Patientsäkerhet- 9 st Fortsättning Patientsäkerhet - 2 st Ny Ansökan - Samarbetsprojekt DiarieSökandeProjektledarens arbetsplatsAnsökans titelBelopp VGFOUREG-458461Finizia CaterinaÖNH-klinikenEffektvariabler vid hörselrehabilitering-metodutveckling av ...
researchweb.org/is/vgregion/document/1091
uct:1515 gave a hit
Published Bedömningsnyckel för poängsättning Patientsäkerhet
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 1131
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Bedömningsnyckel för poängsättning Patientsäkerhet

Version 2013-06-24

NYA ANSÖKNINGAR

Granskningskriterierna för nya projekt består av två huvudgrupper, kritierier för patientsäkerhetsperspektiv och vetenskapliga kriterier. Patientsäkerhets- och nyttokriterier: Ra - Patientsäkerhetsperspektiv Rb - Patientnära klinisk FoU Rc - Relevans / nytta Genomförande och ...
researchweb.org/is/vgregion/document/1131
uct:1515 gave a hit
Published Engelsk benämning på anslagsgivaren
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 1892
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Tack för beviljade medel

Vid tack på engelska skrivs anslagsgivaren

Medel beviljade till och med 2015: The Healthcare sub-committee, Region Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsutskottet) Medel beviljade från och med 2016: The Healthcare Board, Region Västra Götaland (Hälso- och sjukvårdsstyrelsen)
researchweb.org/is/vgregion/document/1892
uct:1515 gave a hit
Published Villkor för bidragen
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 2094
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Villkor Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen I villkoren hittar du information om bidragens ändamål, vilka som är behöriga att söka, hur bidragen får användas och övriga förutsättning för att en ansökan ska kunna bli godkänd. Hälsopromotion tandvård Bidragen riktar sig till forskning om och utveckling av förbyggande strategier för tandhälsofrämjande arbete. Bidragen ...
researchweb.org/is/vgregion/document/2094
uct:1515 gave a hit
Published Villkor - Regionala FoU-bidrag 2008 - Version 2007-06
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 2400
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Villkor för regionala FoU-bidrag 2008 - Version 2007-06 Bidragens ändamål Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad och folkhälso- respektive handikappområdet. Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom studier av patienters undersökningsresultat, reaktioner på försök och behandling. Undersökningarna ...
researchweb.org/is/vgregion/document/2400
uct:1515 gave a hit
Published Att söka bidrag
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 2421
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen

Att söka FoU-medel till regionala samarbetsprojekt

Bidragen kan sökas vid ett tillfälle per år. Kommunikationen med de sökande sker huvudsakligen via e-post. I samband med ansökningstillfället och om bidrag beviljas, behöver den elektroniska ansökan kompletteras med vissa handlingar i pappersform. Översiktlig tidplan för ansökningsförfarandet: Ansökningsperiod: från ...
researchweb.org/is/vgregion/document/2421
uct:1515 gave a hit
Published Villkor - Regionala FoU-bidrag Samarbetsprojekt 2014-2015
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 2627
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Villkor - Regionala FoU-bidrag Samarbetsprojekt 2014-2015 Bidragsperiod 2014-2015 - Version 2013-06-24 Denna information avser ansökningar som görs hösten 2013. 1. Bidragens ändamål Bidragen är avsedda för patientnära forskning och utvecklingsarbete inom det medicinska området, omvårdnad samt folkhälso- och handikappområdet. Patientnära forskning utgår från patientmaterial såsom ...
researchweb.org/is/vgregion/document/2627
uct:1515 gave a hit
Published Rapporter
Birgitta Bryngelsson, Koncernkontoret, koncernstab hälso- och sjukvård, 2628
Informationsdokument, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Projekt/ansökningar som beviljats regionala FoU-medel Nedan finns länkar till rapporter/förteckningar över ansökningar om regionala FoU-medel. Beviljade projekt/ansökningar 2007 Beviljade projekt/ansökningar 2008 Beviljade projekt/ansökningar 2009 Beviljade projekt/ansökningar 2010
researchweb.org/is/vgregion/document/2628
uct:1515 gave a hit

Search information, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgregion/search?search=uct%3A1515&page=-1