Koncernstab hälso- och sjukvård, Avdelning kunskapsstöd | Unit

Koncernstab hälso- och sjukvård, Avdelning kunskapsstöd

Unit information

name:
Koncernstab hälso- och sjukvård, Avdelning kunskapsstöd
description:
Avdelningen hör organisatoriskt till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och arbetar bland annat med regionövergripande FoU-frågor inom hälso- och sjukvård.
address:
Regionens Hus
zip code and city:
405 44 Göteborg
phone:
010-441 15 55
e-mail:
url-link:
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Enhetens uppdrag och aktiviteter inom FoU

Enheten svarar för regionövergripande administrativ ledning och styrning av sjukvårdsanknuten FoU i Västra Götalandsregionen. Häri ingår bl.a. följande:

Unit is updated | updated: 2018-01-16 by Birgitta Bryngelsson |

Koncernstab hälso- och sjukvård, Avdelning kunskapsstöd | Unit, from Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgregion/unit/52