Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 2 hits in 0.06 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted Lokstallet
Anna Kanelid, Koncernavdelning kultur, KUN-811411
Koncernavdelning kultur - Utvecklingsprojekt, Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Att bifalla förslaget till utveckling av Lokstallet. Sammanfattning av ärendet Carl Forsberg, kulturansvarig i Strömstad, och Yngve Brothén, utställningsassistent för konsthallen Lokstallet har tillsammans arbetat med ett förslag för att förändra Lokstallets verksamhet i syfte att öka besöksantalet och stärka den lokala den ...
researchweb.org/is/vgrutveckling/ansokan/811411
uct:170751 gave a hit
  Anna Kanelid, Koncernavdelning kultur
User account,

researchweb.org/is/vgrutveckling/user/170751
uct:170751 gave a hit

Search information, from Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/vgrutveckling/search?search=uct%3A170751&page=-1